Siirry sisältöön

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksen asiantuntijapalveluita annetaan eri-ikäisille; lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikääntyneille. Asiantuntijoina toimivat lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit, apuvälineasiantuntijat ja kuntoutusohjaajat. Kuntoutus liittyy aina kiinteästi sairauden ja vamman hoitoon. Tavoitteenamme on edistää potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua.

Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii useampi apuvälinelainaamo. Apuvälinepalvelu on maksutonta palvelua asiakkaille, joilla toimintakyvyn alenema vaatii apuvälineiden käyttöä.

Ravitsemusterapeuttien palvelut sisältävät sairaalassa ja perusterveydenhuollossa tapahtuvaa ravitsemusterapiaa, potilaille ja asiakkaille annettavaa ravitsemusohjausta ja –neuvontaa sekä väestön terveydenedistämistä.

Kuntoutusohjaus on palvelu joka on suunnattu pitkäaikaissairaille tai vammaisille lapsille ja aikuisille sekä heidän omaisilleen ja lähiympäristölleen. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Fysiatrian poliklinikalle ohjautuu asiakkaita lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksista, työterveyshuolloista tai yksityisiltä vastaanotoilta.

Ikäihmisten kuntoutus on suunnattu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Toiminnalla tuemme kotona asuvia ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Ikäihmisille on tarjolla ryhmäliikuntaa sekä kotona ja palveluasumisessa toteutettavaa kuntoutusta.

Case manager on kliininen erityissairaanhoitaja, jonka toimenkuva sisältää hoidon ja palvelujen koordinointia eri yksiköiden tai organisaatioiden välillä.

Vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan tehostettua kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Vaativan kuntoutuksen osasto on Vaasassa ja Pietarsaaressa.

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää keinoja liikkumis- ja toimintakyvyn palautumiseksi ja edistämiseksi sekä antaa edellytykset mahdollisimman omatoimiselle arjelle.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman toimiva arki.

Tehostettu kotikuntoutus on asiakkaan kotona toteutettavaa kuntouttavaa hoitoa sairaalajakson jälkeen. Tehostetun kotikuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu ja voimaantuu niin, että hän voi jatkaa itsenäistä arkea sairastumisesta huolimatta.