Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaan hyvinvointialueelle myönnettiin ensimmäinen yhteinen laatusertifikaatti


Pohjanmaan hyvinvointialueelle on myönnetty SHQS-laatusertifikaatti, joka on osoitus laadukkaasta ja korkeatasoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta.

SHQS-laatuohjelma (Social and Health Quality Standard) on sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön suunniteltu johtamisen ja kehittämisen työkalu, jonka onnistuneesta toteuttamisesta organisaatio saa tunnustuksena sertifikaatin.

– Laatusertifikaatin eteen on tehty töitä yhtenäisenä organisaationa koko vuosi 2022. Olemme tehneet SHQS-kriteeristön mukaiset johdon katselmukset, itsearvioinnit, toteuttaneet sisäiset auditoinnit ja lähteneet kehittämään toimintaamme niissä nousseiden kehittämistä vaativien toimenpiteiden mukaan, hyvinvointialueen laatujohtaja Mari Plukka kertoo.

Pohjanmaa on ensimmäinen hyvinvointialue, jolle sertifikaatti on myönnetty näin laajasta kokonaisuudesta. Sertifikaatti sisältää hyvinvointialueen hallinnon palvelut, asiakas- ja resurssikeskuksen palvelut, koti- ja asumispalvelut, psykososiaaliset palvelut, kuntoutuspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut, sairaalapalvelut sekä asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen palvelut, jotka ovat olleet mukana toiminnassa vuoden 2022 alusta lähtien.

Ulkoinen auditointitiimi arvioi vuoden aikana lukuisia toimintaprosesseja sekä organisaation johtamista SHQS-kriteeristön perusteella. Kriteeristössä on huomioitu kansallinen lainsäädäntö ja suositukset.

Henkilöstö tekee kehityksen todeksi

Viime vuonna hyvinvointialueella on viety eteenpäin yhteisiä toimintamalleja sekä prosesseja, järjestetty koulutusta sekä luotu ohjeistuksia koko alueen henkilöstölle työn tueksi. Kehittämistyöllä tähdätään siihen, että hyvinvointialueen vision mukaisesti alueellamme on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö. Tavoitteena on, että turvallisuus ja laatu ovat Pohjoismaiden huippua, alueellamme on Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät sekä resurssit käytetään vaikuttavasti.

Yksi merkittävä tekijä on yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut johto ja henkilöstö.

– On tärkeä tiedostaa ja muistaa, että laatutyötä ei tehdä vain paperilla ja sertifikaatin vuoksi. Sitä tehdään asiakasta varten.  Myös onnistumisia ja hyviä käytänteitä on tärkeä jakaa eteenpäin. Laatujärjestelmä luo tukipilarit edetä kohti tavoitteita, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua alueemme väestölle, Plukka kertoo.

Laatutyö ei suinkaan lopu sertifikaatin saamiseen, vaan jatkuu osana päivittäistä työtä. Seuraavat kaksi vuotta tehdään ylläpitoauditointeja, jatketaan kehittämistyötä, arvioidaan ja seurataan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

– Laatutyössä ydinasia on toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Kun haluttu taso on saavutettu, on tärkeää huolehtia siitä, että tasoa pidetään yllä koko organisaatiossa. Vuoden 2023 alusta lähtien Pohjanmaan hyvinvointialueen SHQS-laatujärjestelmätyöhön on otettu mukaan pelastustoimi, Eskoosta ja Kårkullasta siirtyneet erityishuollon yksiköt sekä Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut ja Korsnäsin sosiaalipalvelut.

– Haluamme kiittää koko hyvinvointialueen henkilöstöä laadun aktiivisesta kehittämisestä. Laatutunnustus on ennen kaikkea teille, jotka huolehditte asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta ja sujuvasta palvelusta sekä hoidosta, Plukka korostaa.

27.01.2023 myönnetty sertifikaatti on voimassa 26.01.2026 saakka. Sertifikaatin on myöntänyt suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon laadunarviointi-, sertifiointi- ja koulutuspalveluja tuottava Labquality Oy.