Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaan hyvinvointialueelle myönnetty SHQS-laatusertifikaatti kattaa nyt kaikki palvelut

Tammikuussa 2023 myönnetylle laatusertifikaatille on saatu laajennusta. Se kattaa nyt myös pelastuslaitoksen palvelut, Eskoosta ja Kårkullasta siirtyneet erityishuollon yksiköt sekä Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut ja Korsnäsin sosiaalipalvelut.

Vuoden 2023 aikana järjestettiin yhteensä kahdeksan kaksipäiväistä auditointikokonaisuutta. Ulkoinen auditointitiimi arvioi vuoden aikana toimintaprosesseja sekä organisaation johtamista SHQS-kriteeristön perusteella. Kriteeristössä on huomioitu kansallinen lainsäädäntö ja suositukset.

Auditoinneista saatiin lukuisia lisänäyttöpyyntöjä, jotka edellyttivät kehittämistoimenpiteitä ennen sertifikaatin laajennusta ja jatkoa. Erityisesti hyvinvointialueen johto, esihenkilöt ja asiantuntijat ovat työstäneet näitä toimenpiteitä läpi vuoden.

Sisäiset auditoinnit ovat organisaation oma kehittämisen työväline. Vuoden 2023 aikana tarkasteltiin sisäisissä auditoinneissa muun muassa lääkitysturvallisuuden toteutumista sekä asiakaspalautekanavien tuntemusta ja palautteiden hyödyntämistä osana palveluiden kehittämistä.

Laatutyö jatkuu osana päivittäistä työtä

Vuosi 2024 tehdään ylläpitoauditointeja, jatketaan kehittämistyötä, arvioidaan ja seurataan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Vuoden alussa on auditoitu otantaperusteisesti jo koti- ja asumispalveluiden sekä sairaalapalveluiden toimintaa. Jokainen toimiala auditoidaan tämän vuoden aikana.

– Haluamme kiittää koko hyvinvointialueen henkilöstöä laatujärjestelmään sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta. Teemme laatutyötä yhdessä asiakkaitamme varten,  laatujohtaja Mari Plukka kiittää.

Laatusertifikaatti on osoitus laadukkaasta ja korkeatasoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta. Sertifikaatti on voimassa 26.01.2026 saakka. Sertifikaatin on myöntänyt suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon laadunarviointi-, sertifiointi- ja koulutuspalveluja tuottava Labquality Oy.