Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten täydennyshaku on auennut

Henkilö istuu pöydän ääressä tietokoneella ja selaa Järjestöyhteistyö-sivuja.
Järjestöavustuksia voi hakea ajalla 14.8.-15.9.2023. Hakeminen tapahtuu sähköisellä kirjallisella hakemuksella. Myös ennakkoilmoitusten jättö kumppanuusavustuksen hakemisesta vuodelle 2024 on auki.

Pohjanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tehtävänä on Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai osallisuuden edistäminen. Hyvinvointialue arvioi säätiöiden avustuskelpoisuutta avustusta hakevan säätiön sääntöjen perusteella. Avustuksien jaossa painotetaan strategisia lähtökohtia ja niitä tarpeita, joita hyvinvointialueella nousee esille.

Järjestöavustusten täydennyshaku on tarkoitettu sellaisille järjestöille ja yhdistyksille, jotka eivät hakeneet toiminta-avustusta ensimmäisessä haussa maaliskuun aikana. Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka

  1. kohdistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaisiin ja toteutetaan Pohjanmaalla
  2. toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja tavoitteita
  3. tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

Täydennyshaku on auki 15.8.-15.9.2023. Hakuohjeet ja hakulinkin löydät Järjestöyhteistyö-sivulta. Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto tekee päätökset myönnettävistä avustuksista marraskuun loppuun mennessä.

Jätä ennakkoilmoitus vuoden 2024 kumppanuusavustuksista

Ennakkoilmoitus kumppanuusavustuksen hakemisesta vuodelle 2024 on mahdollista jättää 30.9.2023 saakka. Hyvinvointialue tukee kumppanuusavustuksella harkinnan mukaan toimintaa, johon hakija hakee joko hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, ESR-hankerahoitusta Pohjanmaan ELY-keskukselta tai muilta vastaavilta rahoituskanavilta. Hyvinvointialueen avustus toimii näin toiminnan rahoitusta täydentävänä julkisena rahoituksena.

– Ennakkoilmoitusten ansiosta osaamme paremmin arvioida, paljonko määrärahoja tarvitaan ensi vuodelle. Ilmoitusten avulla voidaan myös varmistaa, että hankeaiheet ovat hyvinvointialueen toimintaa, strategiaa ja tavoitteita tukevia, kertoo työikäisten sektorijohtaja Erkki Penttinen.

Ennakkoilmoituksen perusteella ei vielä myönnetä avustusta ja ilmoituksen tekevän yhdistyksen tai järjestön on tehtävä erikseen varsinainen kumppanuusavustushakemus, kun avustushaku vuodelle 2024 aukeaa. Ennakkoilmoitus tehdään sähköisellä kirjallisella ilmoituksella, johon löydät linkin Järjestöyhteistyö-sivulta.