Siirry sisältöön
Yleinen

Puheterapeutit kokosivat parhaat vinkkinsä: Nyt on saatavilla materiaalia R-äänteen harjoitteluun lapsen kanssa

Kaksi naista esitteet kädessään.
R-äänne on monille lapsille vaikein äänne oppia. Hyvinvointialueen puheterapeutit ovat laatineet leikinomaisista harjoituksista koostuvan materiaalin helpottamaan R-äänteen harjoittelua. − Paljon voi tehdä itsekin ilman että tarvitsee käydä vastaanotollamme, sanovat puheterapeutit Ida Maans ja Hanna Ollus.

Sekä lapset että aikuiset saattavat toisinaan tarvita puheterapeutin apua.

Osalla lapsista puheen ja kielen kehitys on saattanut viivästyä ja heillä voi olla sekä kielellisen ymmärtämisen että ilmaisukyvyn vaikeuksia. Joillakin lapsilla avun tarve liittyy ääntämisvaikeuksiin, jotka saattavat tehdä puheesta epäselvää.

Lasten puheterapiassa on tärkeää luoda mukava ja rento ilmapiiri. Harjoituksia tehdään ikään kuin ohimennen leikin tai pelin lomassa. Jos sanat eivät riitä, puheterapeutit ottavat avuksi kuvia ja viittomia.

− Tavoitteena on, että lapsi pystyy ymmärtämään ja tulemaan ymmärretyksi omassa ympäristössään. On vaikeaa olla osallisena ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, ellei kykene lainkaan ilmaisemaan ajatuksiaan, toteaa Mustasaaren terveyskeskuksen puheterapeutti Hanna Ollus

Nuorimmat puheterapia-asiakkaat ovat vastasyntyneitä, joilla on syömis- ja nielemisvaikeuksia. Vanhimmat ovat eläkeläisiä, joilla on ollut aivohalvaus tai muita sairauksia, joiden vuoksi he ovat joutuneet opettelemaan osaamansa kielen uudelleen.

−  Asiakkaan iästä riippumatta puheterapiassa parannetaan mahdollisuuksia olla osallisena omassa arjessaan. Aikuiselle se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kykenee tilaamaan ruokaa ravintolassa tai soittamaan puhelun, kertoo puheterapeutti Ida Maans, joka työskentelee Malmin sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pietarsaaressa.

Useimmat oppivat R-äänteen itsenäisesti

Puheterapeutilla käyntiä varten tarvitaan lähete. Kun terapia koskee lasta, aloite tulee yleensä lastenneuvolasta tai koulun tai päiväkodin henkilöstöltä. Aikuiset saavat lähetteen lääkäriltä tai muiden alojen terapeuteilta.

Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelee yhteensä parisenkymmentä puheterapeuttia. Useimmat työskentelevät sekä suomen että ruotsin kielellä, mutta jompaankumpaan kieleen painottuen. Yhä yleisempää on, että puheterapeutin luona käyvän lapsen kotikieli ei ole suomi eikä ruotsi, ja silloin puheterapeutin täytyy turvautua tulkkiin.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on parikymmentä puheterapeuttia. He työskentelevät erilaisten puheeseen, kieleen, kommunikaatioon, ääneen ja syömiseen liittyvien haasteiden parissa.

Puheterapeutit tapaavat asiakkaan usein vain muutaman kerran ja selvittävät silloin, tarvitseeko hän pitkäjänteisempää puheterapiaa, jota tarjotaan pääasiassa yksityisellä sektorilla. Puheterapian kysyntä on Pohjanmaalla suurempi kuin tarjonta. Uusi R-materiaali tuleekin osaltaan paikkaamaan tätä tarvetta.

R-äänne on usein viimeinen äänne, jonka lapsi oppii, ja on erittäin tavallista, että 5–6-vuotias ei ole vielä oppinut sitä.

− Jos lapsi on motivoitunut, hänen kanssaan voidaan ilman puheterapeuttia tehdä monia asioita R-äänteen harjoittamiseksi, Ida Maans sanoo.

Konkreettisia vinkkejä ja kuvia

R-materiaali sisältää paljon vinkkejä ja kuvia. Sivustolla on myös muutamia videoita, joissa näytetään konkreettisesti, mitkä asiat harjoittelussa pitää huomioida. Tarkoituksena on, että materiaalia voidaan käyttää monipuolisesti ja lapsen kehitystason mukaan.

− Uuden äänteen oppimiseksi vaaditaan paljon toistoja, ja siksi on hyvä vaihdella harjoituksia. Materiaalissa on vinkkilista erilaisista harjoitteista, kuten muisti-, aarrejahti- ja lottopeli, Maans sanoo.

Tatte-hahmo seikkailee harjoitusmateriaalin eri osioissa. Suunnitteilla on, että Tatte luotsaa lapset harjoitusten läpi myös S-äänteen harjoitusmateriaalissa, jota Maans ja Ollus ovat jo alkaneet suunnitella.

− Olemme saaneet kääntämiseen apua muutamilta kollegoilta, mutta suurimman osan työstä olemme tehneet itse. Aluksi tavoitteena oli puheterapian kotisivujen parantaminen erilaisilla vinkeillä ja ideoilla muun muassa ääntämisharjoittelua varten, mutta projekti laajenikin ajateltua isommaksi, kun innostuimme tosissaan asiasta, Hanna Ollus sanoo.

Hanna Ollus ja Ida Maans toivovat, että harjoitusmateriaalista hyötyvät mahdollisimman monet.

− Materiaalia voi käyttää vapaasti ja vinkata siitä muille, jotka voivat olla siitä kiinnostuneita, Maans sanoo.

R-materiaalin voi ladata ilmaiseksi tästä.