Siirry sisältöön
Yleinen

Suun terveydenhuollon jonoja puretaan loppuvuoden aikana ostopalveluin

Kuvituskuva
Aluehallituksen kokouksessa maanantaina 18.9. käsiteltiin muun muassa suun terveydenhuollon pitkään jatkunutta haastavaa jonotilannetta. Jonoja lähdetään loppuvuoden aikana purkamaan ostopalveluilla.

Hoitotakuu eli laki perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä tiukentui syyskuun alussa. Jatkossa suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn enimmäisaika on neljä kuukautta. Pohjanmaalla suun terveydenhuollon odotusajat ovat kuitenkin jo pitkään ylittäneet lakisääteiset määräajat.

Jonojen purku aloitetaan lokakuun aikana ostopalveluiden avulla. Vuoden 2023 loppuun mennessä ostopalveluilla ja valmis potilas –mallin avulla on tavoitteena hoitaa 1 500 potilasta. Tämä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeelta saadulla rahoituksella.

Yli 4 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita on yhteensä 6 500. Tämän vuoksi aluehallitukselle esitettiin maanantain kokouksessa, että myös vuosien 2024 ja 2025 aikana käytettäisiin ostopalveluita jonojen purkuun. Rahoituksen järjestämien on edellytys suunnittelun ja kilpailutuksen aloittamiselle.

– Emme kykene hoitamaan koko jonoa tämän vuoden puolella edes ostopalveluilla. Tavoitteena on nollata jono ja samaan aikaan kehittää malli, ettei uutta jono pääse vastaisuudessa muodostumaan samalla tavalla, kertoo johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa.

Hallitus päätti kokouksessaan, että jonojen lyhentämisen rahoitusta varten jätetään liikkumavaraa vuoden 2024 ja mahdollisesti vielä vuoden 2025 talousarvioon. Vuoden 2024 rahoitusta käsitellään talousarviotyön yhteydessä.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet etenevät

Aluevaltuuston kesäkuussa hyväksymän tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ovat edenneet hyvään tahtiin.

Syyskuun alussa muun muassa seniorilinja, joka on ikäihmisille tarkoitettu hoidon tarpeen arviointi ja neuvontanumero, on laajentunut kattamaan koko hyvinvointialuetta. Aiemmin seniorilinja palveli vain vaasalaisia, vähäkyröläisiä ja laihialaisia. Myös muiden digitaalisten palveluiden kehittämisessä on päästy eteenpäin ja esimerkiksi sähköisen ajanvarauksen ja videon välityksellä toimivan etävastaanoton käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Organisaatio-, johtamis- ja esihenkilörakennetta sekä asiantuntijatehtäviä ja hallinnon prosesseja koskevat YT-menettelyt on käynnistetty tällä viikolla. Substanssitoimialojen menettelyt ovat loppusuoralla.

– Kustannussäästöjä on löydetty läpi organisaation. Säästöjä tullaan tekemään aluevaltuuston tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman linjausten mukaisesti, kertoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Samaan aikaan vuoden 2024 säästöjä suunnitellaan osaksi vuoden 2024 talousarviota.