Siirry sisältöön

Vakavankaan mielenterveyden häiriön ei tarvitse merkitä työmarkkinoilta syrjäytymistä

Osatyökykyisten työllisyyden edistämistä on 2010-luvulla pidetty esillä erityisenä työllisyyspoliittisena painopisteenä ja kehittämiskohteena. Esimerkiksi mielenterveyden hoidossa suunnataan yhä enenevässä määrin toipumisorientaation viitekehykseen, jossa korostetaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden omia voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Tuettu työllistyminen (IPS työhönvalmennus) on tunnistettu työllistymisprosessina, joka sopii kenelle tahansa työllistyjälle, jonka työllistymiseksi työvoimahallinnon tai muut normaalin palvelujärjestelmän toimenpiteet eivät ole riittäviä.

IPS on:

  • lyhenne englannin kielen sanoista “Individual Placement and Support”, suomennettuna Sijoita ja valmenna
  • Yhdysvalloissa kehitetty toimintamalli, jolla tuetaan vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymistä.
  • Tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, joka kuuluu toipumisorientaation viitekehykseen
  • Tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa toimintaa.

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin mukaisella työhönvalmennuksella edistämme mielenterveyskuntoutujien paluuta tai pääsyä työmarkkinoille sekä työssä pysymistä. Palvelussa etsimme työnhakijalle avoimilta työmarkkinoilta työsuhteisen työpaikan, joka vastaa työnhakijan mielenkiinnon kohteita, voimavaroja ja osaamista.

Työhönvalmennuksessa on kaksi asiakasryhmää: työntekijät ja työnantajat. Asiakasryhmien tukena on työhönvalmentaja, joka toimii yhdistävänä linkkinä. Työnhakija saa tarvittavan tuen työllistymiseen ja työnantajat saavat esimerkiksi tukea työnmuokkaamisen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmennus on molemmille asiakasryhmille maksutonta ja kestoltaan rajoittamaton palvelu.

Työhönvalmennus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluiden, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) sekä kunnan työllistämispalveluiden kanssa.

Hanke on osa Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jota hallinnoi Pohjanmaan hyvinvointialue. Toiminnan seurannasta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toimintaa rahoittaa Euroopan unioni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ja tukee alueellisia IPS-hankkeita ja tutkii toimintamallin käyttöönottoa ja tuloksellisuutta. Toiminta toteuttaa kansallista mielenterveysstrategiaa.

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen tila: Käynnissä

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö/ EU

Hankkeen rahoitus: 344 000 euroa

Hankkeessa mukana: Pohjanmaan hyvinvointialue yhteistyössä Vaasan kaupungin työllistämispalvelut, TE-Palvelut, THL, KELA

Yhteystiedot

Tanja Kaivonen, hankekoordinaattori/tiiminvetäjä, p. 040 359 0865, tanja.kaivonen@ovph.fi

Lisätietoja