Siirry sisältöön

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa

Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta Prima Botnia – hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille. Rahoituksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä.

Prima Botnia-hankkeessa tavoitteena on ottaa käyttöön monipuolisia digitaalisia asiointikanavia kansalaisen ja ammattilaisen välisen viestinnän sekä etäpalvelujen toteuttamiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) kokonaisuuden tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Tavoitteena on Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä palvelujen saata-vuuden parantaminen niitä tarvitseville.

Hankkeen tavoitteena on purkaa syntynyttä nepsy nuorten hoito-ja palveluvelkaa ja parantaa palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta sekä nopeuttaa hoitoonpääsyä ja diagnosointia uudistamalla palvelupolkua.

Sähköinen perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen paikkaan ja vastaa asiakkaan ensitiedontarpeeseen tarjoamalla luotettavaa ja ajantasaista tietoa palveluprosessin alkuvaiheessa.

Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Tämän projektin tarkoitus on löytää ratkaisuja siihen, miten syntynyttä palveluvelkaa saadaan purettua ja miten päihde- ja mielenterveyspalveluita saadaan kehitettyä niin, että ne vastaavat paremmin kuntalaisten tarpeita.

Täältä löydät palvelun, joka on tarkoitettu nuorille, joilla on esimerkiksi mielenterveyteen, parisuhteeseen, ulkonäköön tai terveyteen liittyviä huolia. Vanhemmille on koottu palveluun materiaaleja, joista saa apua omaan jaksamiseen sekä lapseen liittyviin huoliin.

Hankkeen tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä sekä ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.