Siirry sisältöön

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa

Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta Prima Botnia – hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille. Rahoituksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä.

Prima Botnia-hankkeessa tavoitteena on ottaa käyttöön monipuolisia digitaalisia asiointikanavia kansalaisen ja ammattilaisen välisen viestinnän sekä etäpalvelujen toteuttamiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) kokonaisuuden tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Sähköinen perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen paikkaan ja vastaa asiakkaan ensitiedontarpeeseen tarjoamalla luotettavaa ja ajantasaista tietoa palveluprosessin alkuvaiheessa.

Tämän projektin tarkoitus on löytää ratkaisuja siihen, miten syntynyttä palveluvelkaa saadaan purettua ja miten päihde- ja mielenterveyspalveluita saadaan kehitettyä niin, että ne vastaavat paremmin kuntalaisten tarpeita.