Siirry sisältöön

Korona pandemia heikensi palveluiden saatavuutta kaikilla hyvinvointialueilla, myös Pohjanmaalla. Tämän projektin tarkoitus on löytää ratkaisuja siihen, miten syntynyttä palveluvelkaa saadaan purettua ja miten päihde- ja mielenterveyspalveluita saadaan kehitettyä niin, että ne vastaavat paremmin kuntalaisten tarpeita.

Lähtökohtana palveluvelan purkamiseksi nähdään se, että yhdenmukaistetaan hyvinvointialueen palvelut ja hoitoon pääsyn käytännöt. Palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja palveluiden tueksi. Perustason palveluiden vahvistaminen on projektissa keskiössä.

Projektissa tullaan kehittämään myös yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntalaisten hyvinvoinnissa painopiste on ennaltaehkäisyssä, jotta vältytään ongelmien eskaloitumiselta.

Projektissa yhteistyötä tullaan tekemään tiiviisti palvelun tuottajien kanssa.

Yhteystiedot

Mari Viljamaa, projektipäällikkö
mari.viljamaa@ovph.fi, +358 40 6116 857