Siirry sisältöön

Hankkeen tarkoitus

Neuropsykiatristen nuorten tilanne Pohjanmaalla on pandemian vuoksi kärjistynyt, jonotusaika tutkimuksiin on pidentynyt kohtuuttomaksi.  Palveluita ja tukea saadaan usein vasta myöhäisessä vaiheessa.  Varhaisen tuen mahdollistamiseksi yhteistyö hyvinvointialueen palveluiden, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, ja sitä on tiivistettävä.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on purkaa syntynyttä nepsy nuorten (13-29 v.) hoito-ja palveluvelkaa ja parantaa palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta sekä  nopeuttaa hoitoonpääsyä ja diagnosointia uudistamalla palvelupolkua.

Tuetaan nuorta ja heidän perheitään varhaisemmassa vaiheessa luomalla varhaisen tuen malli, ja siirretään painopistettä kevyempiin palveluihin yhdessä oppilaitosten ja kolmannen sektorin avulla, sekä hyödyntämällä digitaalisia palveluita.  Kuvataan palvelupolku niin asiakkaalle kun ammattilaisille, jotta palveluohjaus ja yhteystiedot löydettävissä helposti.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen. Oireet tyypillisesti vaihtelevat eri ihmisillä ja eri kehitysvaiheissa. Toiminnanohjauksen haasteet johtuvat lähinnä keskittymisvaikeuksista ja tarkkaavaisuuden säätelyn ongelmista sekä keskittymiskyvyn puutteena ja impulsiivisena käyttäytymisenä.

Oireiluun voi liittyä myös aistiherkkyyttä, mielialavaihteluita, ahdistus-tai pakko-oireisuutta sekä unen ja oppimisen haasteita.  Nuoren elämässä toiminnanohjauksen haasteet esiintyvät niin koulussa, työelämässä, sosiaalisissa suhteissa kun arjen sujuvuudessakin.

Lue lisää:

Autismiliitto

ADHD-liitto

Yhteystiedot

Anu Hiironniemi, Projektipäällikkö
anu.hiironniemi@ovph.fi, 040 627 5913