Siirry sisältöön

Tavoite

Pohjanmaalla on käytössä moninäkökulmainen, kaksikielinen sosiaalisen raportoinnin malli jalkautettavaksi käyttöön ja osana Pohjanmaan hyvinvointialueen tiedon tuottamista ja tiedolla johtamista. Yhteistyössä laaditaan THL-vetoisesti kansallisesti yhtenäinen raportointimalli, jota pilotoidaan hyvinvointialueilla nuorten ja nuorten aikuisten kohderyhmässä.   

Toimenpiteet

  • Osallistutaan THL:n koordinoimaan rakenteellisen sosiaalityön verkoston toimintaan.
  • Laaditaan Pohjanmaan toteuttamissuunnitelma verkoston tuottaman toteuttamissuunnitelman pohjalta.
  • Valitaan tiedonkeruun menetelmät, tietojen lähteet ja suunnitellaan tietojen koostaminen sosiaaliseksi raportiksi.
  • Pilotoidaan suunnitelmaa tietojen tuomiseksi osaksi Pohjanmaan tietojohtamisen alustaa.
  • Koulutetaan osapuolille suunniteltua kokonaisuutta.

Tuotokset

  • Pohjanmaan toteutussuunnitelma tehty.
  • Pilotti toteutettu ja siitä saadut kokemukset kirjattu ja jatkotoimenpide-ehdotukset tehty ja niiden käyttöönotosta tehty implementointipäätös.

Projektin julkinen materiaali Innokylässä (kansallinen hanke)

Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:

1) Sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista.

2) Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä hyvinvointialueen asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi.

3) Sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi hyvinvointialueen muiden toimialojen ja kunnan suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen. 

Yhteystiedot

Irene Bäckman, projektipäällikkö
irene.backman@ovph.fi