Siirry sisältöön

Kohderyhmänä on TE-toimiston ja kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaina olevat työttömät osatyökykyiset työnhakijat ja ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina TE-toimistossa.

Tavoitteena on rakentaa sosiaali- ja terveyskeskukseen matalan kynnyksen työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, jossa:

 • Asiakkaan työkyvyn tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja asiakkaiden palvelupolut ovat sujuvia ja oikea-aikaisia sekä toimivat asiakaslähtöisesti.
  • Hankkeessa mallinnetaan ja kehitetään alkupalvelua, jossa kartoitetaan asiakkaan tuen tarve ja laajuus sekä ohjataan asiakas oikeiden palvelujen piiriin asiakkaan oman motivaation ja tavoitteiden mukaan.
 • Pilotoidaan laatuperusteisen tuetun työllistymisen työhönvalmennusta osana sosiaalihuollon palveluita kehitysvammaisten työllistymisen edistämiseksi.
 • Monialainen tiimi rakentuu asiakkaan tuen tarpeen kannalta oleellisista toimijoista esim. työkykykoordinaattori, työhönvalmentaja, terveydenhoitaja, lääkäri, Kelan ja TE-toimiston yhteyshenkilö, fysioterapeutti, psykologi jne.
 • Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden työkyvyn tuen osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi.
  • Työkyvyn tuen –koulutukset järjestetään sote-ammattilaisille
  • Työkykykoordinaattorikoulutus järjestetään TYP-terveydenhoitajille
 • Kehitetään ja pilotoidaan digitaalisen työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalua osana kansallista kehittämistä.
 • Kehitetään työttömien terveystarkastuksia ja työttömien ryhmäinterventiota

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen tila: Käynnissä

Rahoittaja: Euroopan unioni

Hankkeen rahoitus: 420 000 euroa

Hankkeessa mukana: Pohjanmaan hyvinvointialue yhteistyössä kuntien työllistämispalvelut, TE-palvelut, THL, KELA, järjestöt ja yrittäjät

Yhteystiedot

Helena Hyvönen, hankekoordinaattori, puh. 040 194 4632, helena.hyvonen@ovph.fi

Lisätietoja