Siirry sisältöön

Hyte-työ on toimintaa, jonka tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä monia ongelmia. Hyte-työhön kuuluvat muun muassa mielenterveyden, turvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä sairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisy. Hyte-työ voidaankin nähdä eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka kattaa alleen useita erilaisia toimia. Saavuttaakseen tavoitteet hyte-työ edellyttää eri toimijoiden ja tahojen välistä sujuvaa yhteistyötä.

Kehittämistyön tavoitteet

Ennaltaehkäisyn ja ongelmien varhaisen tunnistamisen vahvistamiseksi kehittämistyön tavoitteena on hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti sekä palveluiden kehittäminen ja niiden käyttöönotto. Palvelukonseptilla tarkoitetaan toimintamallia, jonka avulla hyvinvointialueen, kuntien ja 3.sektorin hyte-palvelut ovat ammattilaisten ja asiakkaiden helposti löydettävissä. Käytännössä kehittämistyössä:

  • Luodaan digitaalinen palvelutarjotin, jonne eri toimijoiden palvelut kootaan
  • Kehitetään asiakasohjausta niin, että ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaita hyte-palveluiden piiriin
  • Kehitetään alueellisia hyte-palveluja sekä lisätään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä digitaalisia palveluja, kuten itsehoidon välineitä

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai tunnistamattomia mielenterveyden haasteita sekä ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta. Palvelukonseptista hyötyvät myös muut, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät.

Yhteistyö kehittämisen keskiössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskeisessä roolissa on eri toimijoiden välinen yhteistyö niin alueellisesti kuin kansallisellakin tasolla. Yhteistyötä tehdään tiiviisti hyvinvointialueen, kunnan ja 3.sektorin välillä. Kehittämistyöhön osallistuu asukkaita, ammattilaisia, johtajia sekä järjestötoimijoita. Kehittämistä tehdään tiiviisti myös kansallisella tasolla yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Yhteystiedot

Jessica Nygård, projektipäällikkö
jessica.nygard@ovph.fi, +358 40 681 9094

Kirsi Laitila, projektikoordinaattori
kirsi.laitila@ovph.fi, +358 40 523 6814

Nina Herrgård, projektikoordinaattori
nina.herrgard@ovph.fi, +358 40 184 2026