Siirry sisältöön

Psykososiaaliset menetelmät tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarvittavaa osaamista ohjata ja hoitaa asiakkaita tehokkain ja vaikuttavin keinoin lähellä asiakkaan arkea, vaikkapa heidän omalla koululla tai terveysasemalla. Hanke järjestää alueen ammattilaisille koulutuksia ja koordinoi menetelmäohjausta sekä tukee menetelmien käyttöä ja niiden juurtumista osaksi hyvinvointialueen vakinaista toimintaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Pohjanmaalla uusista näyttöön perustuvista menetelmistä on otettu käyttöön IPC ja IPT-N menetelmät nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Cool Kids -koulutukset ovat käynnistyneet keväällä 2022. Tavoite on laajentaa menetelmäkoulutuksia myös työikäisten ja ikäihmisten palveluihin. Visiona on mallintaa uusia hoito- ja palveluketjuja ja saada sitä kautta tukea kohdentumaan asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla – sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

IPC on 13-18 vuotiaiden nuorten masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn suunniteltu interpersonaalinen interventio. IPC hoidossa keskitytään ihmissuhteisiin ja niiden vaikutuksiin mielialassa. Tavoitteena on korjata tai helpottaa nuoren ihmissuhdehaasteita. Interventio sisältää 3-6 tapaamista IPC työntekijän kanssa. IPC ohjausta voi antaa menetelmään koulutettu ammattihenkilö esimerkiksi koulun oppilashuollon tiimin jäsen. Menetelmäkoulutus sisältää teoriaopintoja sekä vuoden kestävän menetelmätyönohjauksen.

IPT-N on 13-18 vuotiaiden nuorten masennuksen hoitoon suunniteltu interpersoonalinen terapiamuoto. IPT hoidossa keskitytään ihmissuhteisiin. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään keinoja käsitellä ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia ja tämän avulla saamaan helpotusta masennusoireisiin. Terapiajakso kestää 12-16 tapaamista IPT-N terapeutin kanssa. Menetelmäkoulutus sisältää teoriaopintoja sekä vuoden kestävän menetelmätyönohjauksen.

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva ahdistuneisuuden hoitomenetelmä. Se on tarkoitettu 7-17 vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Cool Kids interventio koostuu 10 tapaamiskerrasta ja sitä voidaan tehdä ryhmämuotoisena perhehoitona, yksilöllisenä perhehoitona tai vain nuorelle suunnattuna yksilö- tai ryhmähoitona. Cool Kids työskentelyyn liittyy myös kotona täytettävä työkirja. Menetelmäkoulutus sisältää teoriaopintoja sekä vuoden kestävän menetelmätyönohjauksen.

Yhteystiedot:  

Eija Westermark-Suksi, projektipäällikkö
puh. 040-619 7669, eija.westermark-suksi@ovph.fi

Mira Kolehmaninen, lasten ja nuorten menetelmäkoordinaattori
puh. 040 523 2034, mira.kolehmainen@ovph.fi

Mervi Bro, aikuisten menetelmäkoordinaattori
puh. 040 351 8653, mervi.bro@ovph.fi

Lisätietoa hankkeesta: