Siirry sisältöön

Visio on pystyä tarjoamaan henkilöstölle työkaluja riskialueella olevien tai jo addiktiota/riippuvuutta kehittäneiden asiakkaiden varhaiseen tunnistamiseen sekä kehittää asiakkaille joustavia ja hyvin koordinoituja palveluita.

Hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön työkaluja, joiden avulla Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysvastaanoton asiakkaiden riski- ja päihdekäyttö ja/tai kehittynyt riippuvuus voidaan tunnistaa paremmin. Tavoitteena on kyetä tukemaan asiakkaan tarpeita varhaisilla interventioilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottojen ja huume- ja/tai riippuvuuspalvelujen välistä johtamismallia kehitetään. Tavoitteena on, että asiakkaan on helpompi saada oikeaa hoitoa.

Osahankkeen tavoitteena on lisätä Pohjanmaan asukkaiden perusterveydenhuollon saatavuutta kiireettömään hoitoon parantamalla sosiaali- ja terveyskeskuksien tilastoja ja tiedon laatua.

Tiedon laadun parantaminen on välttämätöntä, jotta tilastotiedoista tulee luotettavia ja hyvinvointialue pystyy soveltamaan tietopohjaista johtamista päätöksenteossa. Ajankohtainen, luotettava ja korkealaatuinen data palvelee kaikkia, asiakkaita, henkilökuntaa, päätöksentekijöitä ja kansallisia toimijoita. Tiedolla johtaminen suosii päätöksentekoa, joka silloin pohjautuu faktaan.

Järjestelmällisen tiedonhallinnan toimintamallien ja työkalujen kehittäminen myötävaikuttaa palvelutuotannon seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen tarpeiden ja kustannusvaikutuksien perusteella, mikä välillisesti vaikuttaa palveluverkostoon ja palvelujen saatavuuteen.

Yhteystiedot:

Nina Herrgård, hankepäällikkö, addiktio- ja riippuvuushoidon kehittäminen
nina.herrgard@ovph.fi, puh. 040 184 2026

Maria Vilkas, hankepäällikkö, saatavuus ja tiedon laatu
maria.vilkas@ovph.fi, puh. 040 513 8205

Susanne Strömfors, hankepäällikkö, ehkäisypalveluiden kehittäminen
susanne.stromfors@ovph.fi, tfn 040 167 6638