Siirry sisältöön

Sotetietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö

Laissa määritellyt käyttötarkoitukset:

  • Tieteellinen tutkimus
  • Tilastointi
  • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • Opetus
  • Tietojohtaminen
  • Viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
  • Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät

Toisiolain lakisääteiset palvelut

Neuvonta

Toisiolain mukaan rekisterinpitäjän on järjestettävä rekisteritietojaan koskeva neuvontapalvelu (13 §). Aineistoneuvonta opastaa käytettävissä oleviin rekistereihin, rekistereiden tietosisältöihin, tietojen soveltuvuuden arviointiin ja rekisteritietojen tilaukseen liittyvissä asioissa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvontapalveluun voit ottaa yhteyttä: data@ovph.fi
Kerro viestissäsi, mitä toisiolainmukaista käyttötarkoitusta asiasi koskee ja yhteystietosi.

Aineistokuvaukset

Toisiolain mukaan rekisterinpitäjän on laadittava tietoaineistoistaan aineistokuvaukset (12§;).

Tietolupahakemusten käsittely ja luvista päättäminen

Tieteellinen tutkimus

Pohjanmaan hyvinvointialueen rekisteritietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan tietolupa (38 §). Tietolupaa haetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Pohjanmaan hyvinvointialue päättää tutkimusluvasta silloin, kun hakemus koskee ainoastaan hyvinvointialueen rekisterinpidossa olevia tietoja.
Aineistot saa luovuttaa analysoitavaksi ainoastaan auditoituun tietoturvalliseen
käyttöympäristöön.

Lupahakemus Findatalle

Findata myöntää luvan sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön kun:

  • hakemus koskee usean julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja
  • tilastomuotoista tietoa toisiolain mukaisella tietopyynnöllä

Opetus

Pohjanmaan hyvinvointialueen rekisteritietojen käyttöön opetustarkoituksessa ja
valmistettaessa opetusmateriaaleja tarvitaan tietolupa (39 §). Lisätietoja tietoluvan
hakemisesta saat aineistoneuvonnasta.

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Pohjanmaan hyvinvointialueen rekisteritietojen käyttöön viranomaisen suunnittelu- ja
selvitystehtävätarkoituksessa tarvitaan tietolupa (40 §). Lisätietoja tietoluvan hakemisesta saat aineistoneuvonnasta.

Linkkejä