Siirry sisältöön

Ota yhteyttä näihin henkilöihin, jos haluat tietää lisää

Pia Nyman
Kehittämispäällikkö
TKI-yksikkö
050 4611380
pia.nyman@ovph.fi

Susann Brunell
Tutkimushoitaja
TKI-yksikkö
040 6493113
susann.brunell@ovph.fi

Marjo Hannu-Jama
Kehittämissuunnittelija
TKI-yksikkö
040 1365972
marjo.hannu-jama@ovph.fi

Tom Jussil
Tekninen tukihenkilö
TKI-yksikkö
040 1830367
tom.jussil@ovph.fi

Tuula Mulju
Kehittämissuunnittelija
SONet BOTNIA, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
TKI-yksikkö
040 5249933
Tuula.mulju@ovph.fi

Eva Östervik
Informaatikko
Tieteellinen kirjasto
TKI-yksikkö
06 213 1805
eva.ostervik@ovph.fi

Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

Hakuaika alkaa 15.8.2022 ja päättyy maanantaina 5.9.2022 kello 15.45.

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan hyvinvointialueen.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013). Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa sähköisesti hakemuksensa VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta. Esimiehen nimi ja sähköpostiosoite tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hankkeella voi olla vain yksi vastuullinen johtaja, jonka yhteys taustaorganisaatioon pitää ilmetä hakemuksesta.

Lisätietoja linkistä: http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx