Siirry sisältöön

Hallitus nimittää henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on 

  1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta; 
  2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle;  
  3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta; 
  4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta; 
  5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista; sekä 
  6. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.
JäsenVarajäsen
Hans-Erik Lindqvist, pj.Camilla Ribacka 
Nils-Johan Englund, varapj.Peter Sjökvist 
Barbro Kloo Monica Sirén-Aura 
Kenneth Pärus Mikael Lindvall 
Anita Sundman Per-Henrik Lithén 
Annica Haldin Greger Forsblom 
Erkki Aro Raija Kujanpää