Siirry sisältöön

Luottamuselimet

Kuntayhtymän luottamiselimet ovat valtuusto, tarkastuslautakunta, vähemmistökielinen lautakunta, hallitus, yksilöasioiden jaosto, henkilöstöjaosto, omistajaohjausjaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.

Valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä elin, ja sen tehtävistä säädetään kuntalaissa (410/2015). Valtuutettujen lukumäärä perustuu kunnan asukaslukuun. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy perussopimuksen mukaisesti.

Hallitus nimittää yksilöasioiden jaoston, jonka tehtävänä on ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan …

Hallitus nimittää henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on  kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta;  laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon …

Hallitus nimittää omistajaohjausjaoston, jonka tehtävänä on  valmistella hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla;  …

Pohjanmaan enemmistökieli on ruotsi ja vähemmistökieli on suomi.

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn lisäksi tarkastuslautakunnan on   seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan …

Hallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on   vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja …

Kuntayhtymällä on koordinaationeuvottelukunta, jonka jäseniä ovat jokaisen jäsenkunnan kunnan- tai kaupunginjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja.