Siirry sisältöön

Hallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on  

  1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;  
  2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta; 
  3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kuntayhtymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan; sekä 
  4. valmistella hallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Hallintojohtaja ja laatujohtaja toimivat jaoston valmistelijoina.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 2021-2025 

JäsenVarajäsen
Greger Forsblom, pj. Conny Englund 
Ann-Louise Holmblad, varapj.Janina Hannus 
Johanna Smith Roy Wilson 
Aija Ström Johanna Kauppinen 
Rolf Sund Emma Dahl