Siirry sisältöön

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn lisäksi tarkastuslautakunnan on  

  1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi; 
  2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa; sekä 
  3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista. 

Tarkastuslautakunnan jäsenet

JäsenVarajäsen
Kjell Heir, pj.Julia Sunabacka 
Bengt Kronqvist, varapj.Simon Holmstedt 
Jan Ray Maria Palm 
Ulla-Maj Salin Marlene Ahlberg 
Ulla Salmenheimo-West Dan Jakobsson 
Thomas Öhman Camilla Ribacka 
Anne-Marie Viinamäki Erkki Aro