Siirry sisältöön

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta
ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa alla olevan mukaisesti.