Siirry sisältöön
Yleinen

TietoEvry toimittaa Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän

Pohjanmaan hyvinvointialueen uudeksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi on valittu TietoEvry Finland Oy:n Lifecare-järjestelmä. Tietojärjestelmän mukauttaminen alueen tarpeisiin alkaa elokuussa ja sen käyttöönotto alkaa porrastetusti keväällä 2024.

Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus on ratkennut. Mukana oli kolme kotimaista järjestelmätoimittajaa. Kilpailutuksen voitti TietoEvry Finland Oy, jonka Lifecare-järjestelmä on jo laajasti käytössä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Uusi järjestelmäkokonaisuus korvaa kuusi eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää, jotka ovat tällä hetkellä käytössä alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Pelastuslaitos jatkaa nykyisten järjestelmiensä käyttöä.

– Uuden, yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on alueen palveluiden kehittämisen kannalta välttämätöntä. Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä antaa mahdollisuuden hyödyntää uutta yhteistä organisaatiota paremmin. Kun henkilöstölle tulee yksi yhteinen järjestelmä, voidaan väestölle tarjota palveluita yhdenvertaisesti, hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen toteaa.

Hankintapäätös ja siihen liittyvä 2M-IT:n kokonaistarjous hyväksytään 2M-IT:n hallituksessa sekä hyvinvointialueen ICT-ohjausryhmässä. Hankintapäätös viedään vielä aluehallituksen käsittelyyn 19. kesäkuuta ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi 4. syyskuuta.

Ammattilaiset tiiviisti mukana vertailussa

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on tehty kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hyvinvointialue valmisteli kilpailutuksen sisällön yhdessä inhouse-yhtiö 2M-IT:n kanssa, jolta hyvinvointialue hankkii jo tällä hetkellä asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät ICT-palvelut. Hyvinvointialue on vastannut kilpailutettavan järjestelmän sisällöstä ja toiminnallisuudesta ja 2M-IT hankintaprosessista.

Kilpailutukseen osallistui kolme toimittajaa, CGI, Mediconsult sekä TietoEvry, joiden järjestelmiä on laajasti käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa.

Kilpailutuksessa tarkasteltiin eri osa-alueita, jotka pisteytettiin. Valintaan vaikuttivat esimerkiksi laatu, hinta sekä tuotevertailut. IT-johtaja Pia Haglund kertoo, että valinta oli lopulta selkeä.

– Kun kaikki pisteet oli laskettu, kilpailutuksen voittanut järjestelmä oli paras kuudessa seitsemästä osa-alueesta ja seitsemännessä se oli toiseksi paras. TietoEvry ja sen Lifecare-järjestelmä on tällä hetkellä markkinajohtaja Suomessa, Haglund kertoo.

– Meiltä oli 140 ammattilaista mukana tuotevertailussa eli omat työntekijämme ovat nähneet ja arvioineet muun muassa käyttötapausesimerkit kaikilta järjestelmäehdokkailta. He totesivat Lifecaren parhaaksi.

Tärkeä kaksikielisyyskin saadaan uudessa järjestelmässä toteutumaan. Ammattilaisen käyttöliittymä sekä asiakkaan ja potilaan sähköiset asiointikanavat toimivat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lifecare on valmis tietojärjestelmäkokonaisuus, mutta sen toimintamallit muokataan Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaan sopivaksi.

– Muokkaustyö on tarkoitus aloittaa syksyllä ja sitä tekemässä ovat meidän omat ammattilaisemme järjestelmätoimittajan kanssa. Tavoitteena on aloittaa henkilöstön koulutukset ja uuden järjestelmän käyttöönotto porrastetusti keväällä 2024, Haglund kertoo.

– Käyttöönotto on jälleen suuri muutos organisaatiossamme, mutta sen myötä avautuu paljon uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa, Kinnunen korostaa.

Kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu

Alueylilääkäri Tom Lövdahl ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Maria Lindvall osallistuivat tuotevertailuihin ja he jatkavat valitun järjestelmän mukauttamistyössä syksyllä.

– Yhteisen järjestelmän myötä kokonaiskuva asiakkaan ja potilaan tilanteesta on helpompi hahmottaa, kun sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta kirjatut tiedot näkyvät samasta järjestelmäkokonaisuudesta, Lövdahl kertoo.

Lindvall muistuttaa, etteivät asiakkaan kaikki tiedot näy kaikille ammattilaisille, vaan he näkevät järjestelmästä vain oman tehtävänsä kannalta tarpeelliset asiat. Tietojen jakamiseen on oltava myös asiakkaan ja potilaan suostumus.

– Jos päivystyksessä tai lääkärin vastaanotolla todetaan, ettei asiakas pärjää kotona, lääkäri näkee heti, onko potilaalla asiakkuus sosiaalihuollossa eli esimerkiksi intervallihoitopaikka tai kotiin annettavia palveluita. Se sujuvoittaa jatkohoidon suunnittelua merkittävästi, Lindvall kertoo.

– Myös hoidon tarpeen arvioinnissa nähdään, onko potilaalla jo sovittuja käyntejä erikoissairaanhoidon poliklinikalle, Lövdahl jatkaa.

Asiakas ja potilas aktiiviseen rooliin

Lövdahl ja Lindvall molemmat korostavat uuden järjestelmän parantavan tiedonkulkua ammattilaisten välillä ja siten esimerkiksi lääkitysturvallisuutta.

– Jos ikäihminen on ollut päivystyksessä ja siellä on muutettu hänen lääkitystään, tieto siitä välittyy yhteisessä järjestelmässä myös kotihoidolle, joka jakaa asiakkaan kotona käyttämät lääkkeet, Lindvall kertoo.

Uusi järjestelmä ei muuta vain ammattilaisten työtä, vaan tuo mukanaan uusia työkaluja myös asiakkaille ja potilaille.

– Ne asiakkaat ja potilaat, jotka haluavat käyttää sähköisiä palveluita, tulevat saamaan siihen enemmän vaihtoehtoja. Potilas voi täyttää omia terveystietojaan, kuten vaikkapa verenpaineen tai verensokeriarvojen seurantaa, etukäteen, jolloin vastaanotolle tultaessa ammattilaisella on jo paljon enemmän tietoa käytössään, Lövdahl kertoo.