Siirry sisältöön
Yleinen

Vaasan yliopiston tutkimustyö tukee hyvinvointialueen muutosta

Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Vaasan yliopisto tekevät tutkimusyhteistyötä vuosina 2021-2025. Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa kirjoittaa artikkelissaan yhteistyöstä, jonka tarkoitus on tutkia käynnissä olevaa muutosta ja tukea hyvinvointialueen johtoa muutoksen johtamisessa.

Vaasan yliopiston ja Pohjanmaan hyvinvointialueen tutkimusyhteistyön (2021-2025) tarkoituksena on tutkia käynnissä olevaa muutosta ja tukea OVPH:n johtoa muutoksen ohjaamisessa. Kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteistyö käynnistyi OVPH:n johdon aloitteesta ja sen tuloksista raportoidaan paitsi hyvinvointialueen johdolle ja henkilöstölle, myös kansainväliselle tutkijayleisölle.

OVPH:lle räätälöitiin tutkijoiden toimesta mittaristo, jonka avulla kerätään henkilöstön näkemyksiä hyvinvointialueen muutosprosessista. Mittaristo perustuu kompleksisuusajatteluun, jonka taustalla on ymmärrys siitä, että hyvinvointialueen yksiköt, ammattilaiset ja asiakkaat – kaikki omine taustoineen ja toimintatapoineen – muodostavat laajan ja ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota tulee tarkastella ja ohjata kaikkia sen erityispiirteitä kunnioittaen.

Uuden, yhteisen toimintakulttuurin muodostuminen tapahtuu vähitellen, muutoksen ja sen aiheuttamien seurausten kanssa ”tanssien” sen sijaan, että sitä vietäisiin väkivalloin haluttuun suuntaan. Muutoksen tahdit muodostuvat sen lopullisesta tavoitteesta: alueen asukkaiden hyvinvoinnin tarpeisiin vastaamisesta. Jos muutosvalssia, -humppaa tai -tangoa soittaa johdon muodostama orkesteri, tanssin pyörteistä vastaa OVPH:n henkilöstö. Heiltä saadaan myös tärkein tieto tanssin sujuvuudesta, vaikeimmista askelista tai orkesterin harmoniasta.

Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa. (Kuvaaja: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto)

Henkilöstö arvioi muutosta

Henkilöstön merkitys korostuu myös Compas-mittariston avulla kerätyssä tiedossa. Mittariston avulla saadaan systemaattista tietoa muutoksen piirteistä ja niiden kehityksestä viiden vuoden ajalta. Tutkimuksessa mitataan seitsemää muutoksen piirrettä ammattilaisten, työyhteisöjen ja koko organisaation toiminnassa.

Mittariston aineistoa kerätään vuosittain verkkopohjaisella Compas-kyselyllä, jossa asiakastyötä tekevät ammattilaiset antavat arvionsa eri väitteille. Näiden lisäksi vastaajat saavat kertoa nimettömästi myös muita mietteitään muutoksesta. Kysely on siihen ilmoittautuneille avoinna lokakuussa noin viikon ajan: vastaajat pääsevät ohjelmaan sisään henkilökohtaisen linkin kautta heille itselleen sopivina aikoina.

Tutkijat tekevät tuloksista yhteenvedon, jota esitellään ja arvioidaan jälleen Compas-kyselyssä, tällä kertaa organisaation keskijohdon ja johdon toimesta. Molempien kierrosten tulokset viedään johdon työpajaan, jossa tarkastellaan tuloksia sekä niiden pohjalta ehdotettuja toimenpiteitä yhdessä tutkijoiden kanssa. OVPH:n johto ja tutkijat jakavat näiden lisäksi kokemuksia ja mielipiteitä pitkin vuotta.

Ensimmäiset yhteenvedot tuloksista julkaistaan OVPH:n tiedotteessa alkuvuodesta 2023, jolloin saadaan ensimmäiset kehitystä vertailevat tulokset valmiiksi syksyiltä 2021 ja 2022.

Tule mukaan arvioimaan muutosta!

Koska osaava ja motivoitunut henkilökunta on avainasemassa OVPH:n alueen palvelujen tarjoamisessa ja kehittämisessä, henkilökunnalta saatu tieto on avainasemassa myös seurantatutkimuksessa. Ainoastaan henkilökunnalta saamme tietoa, jolla tutkimusta ja sitä kautta OVPH:n toimintaa viedään eteenpäin. Sen vuoksi toivommekin taas aktiivista ilmoittautumista syksyn 2022 Compas-kierrokselle!

Henkilöstölle tarjotaan lisätietoa ja ilmoittautumislinkki syksyn 2022 Compas -kyselyyn hyvinvointialueen intranetissä syyskuun aikana.

Compas mittaa

1. Itseohjautuvuutta: kykyä palvelujen kehittämiselle ilman liiallista kontrollia

2. Monimuotoisuutta: eri asiantuntijuuksien hyödyntämistä palvelujen tarjoamisessa ja kehittämisessä 

3. Palautteen vaikutusta toiminnan muutokselle

4. Antisipaatiota: toiminnan toivotun tulevaisuuden tilan hahmottamista

5. Rakenneherkkyyttä: kykyä kyseenalaistaa toiminnan perusoletuksia ja purkaa toimimattomia rakenteita

6. Kytkeytyneisyyttä: ammattilaisten ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta organisaation sisä- ja ulkopuolella

7. Luottamusta: yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaation välistä, keskinäisen luottamuksen tilaa

Lisätietoja varten tavoitat tutkijaryhmän osoitteesta hpernaa@uwasa.fi