Siirry sisältöön
Yleinen

Vastuu erityishuollosta siirtyy Kårkullalta ja Eskoolta hyvinvointialueille

Kuntayhtymät Eskoo ja Kårkulla vastaavat vielä tämän vuoden ajan esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuollon asumispalveluista, päivä- ja työtoiminnoista sekä autismikirjon palveluista Pohjanmaalla. Ensi vuonna nämä palvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Eskoo tuottaa erityishuollon palveluita suomenkielisille asiakkaille ja Kårkulla ruotsinkielisille asiakkaille Pohjanmaalla. Molempien kuntayhtymien toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa ja niiden palvelut siirtyvät osaksi tulevien hyvinvointialueiden toimintaa.

– Kårkullan toiminta jakaantuu ja liittyy niihin kahdeksaan kaksikieliseen hyvinvointialueeseen, joiden alueella Kårkullalla on nyt toimintaa, Kårkullan kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen kertoo.

Eskoon kuntayhtymän toiminta jakautuu vuodenvaihteessa kahdelle hyvinvointialueelle, Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Asiakkaiden kannalta muutos on aluksi lähinnä organisaation nimi, sillä palvelut jatkuvat pääosin nykyisellään. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakkaita erikseen.

– Asumisyksiköt jatkavat toimintaansa ja niissä kaikki asiakkaat saavat edelleen asua kodeissaan. Kenenkään ei tarvitse muuttaa hyvinvointialueuudistuksen takia. Myös päivä- ja työtoiminnat jatkavat vuodenvaihteessa, Ilmonen kertoo.

Myös tutut ammattilaiset jatkavat työtä asiakkaiden kanssa, sillä he siirtyvät kuntayhtymistä hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uudistus vahvistaa tasapuolisuutta

Erityishuollon siirtymistä osaksi hyvinvointialuetta valmistellaan työryhmässä, jossa on mukana edustajat sekä Kårkullasta, Eskoosta että hyvinvointialueelta.

Alkuvuonna erityishuoltopiirit ovat valmistelleet lain edellyttämiä selvityksiä muun muassa omaisuudesta, kiinteistöistä ja henkilöstöstä. Valmisteluryhmän tehtävänä on selvittää, miten nykyiset sopimukset jatketaan sekä se, miten palvelujen siirto konkreettisesti tehdään. Hyvinvointialueen edustajat tutustuvat erityishuollon yksiköihin, jotta uudet ihmiset ja tilat tulevat kaikille tutuiksi.

Erityishuollon palveluja käyttävien asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet voivat olla sekä vaativia että hyvin vaihtelevia. Siksi palveluiden tuottaminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta ja erityisosaamista.

Niin Pohjanmaan hyvinvointialueella, Eskoossa kuin Kårkullassakin nähdään selkeä tarve hyvinvointialueiden rajat ylittävälle asiantuntijapalveluiden yhteistyölle, verkostoitumiselle ja asiantuntijapalvelujen käytölle.

– Hyvinvointialueiden välille tarvitaan yhteistyösopimuksia, jotta esimerkiksi nykyisin Eskoon tarjoamat asiantuntijapalvelut pysyvät edelleen Pohjanmaan hyvinvointialueen suomenkielisten asukkaiden saatavilla, Eskoon kuntayhtymän johtaja Kaija Metsänranta toteaa.

Otto Ilmonen toteaa, että valtakunnallisella tasolla ruotsinkieliset erityishuollon asiakkaat ovat erittäin pieni joukko väestöstä, jolloin yhteystyön ja osaamisen jakamisen merkitys korostuu. Palveluiden turvaaminen asiakkaiden omalla äidinkielellä on tärkeää.

Molemmat odottavat, että hyvinvointialueuudistus tulee lopulta tasaamaan eroja palvelujen saatavuudessa.

– Nykyisin kunnat tekevät omat ratkaisunsa palvelutarpeesta ja palvelujen hankkimisesta. Uudistuksen jälkeen palvelut ovat koko hyvinvointialueen asiakkaiden saatavilla tasapuolisesti, Metsänranta sanoo.

Kuva: Eskoo / Timo Aalto

Eskoon kuntayhtymä Pohjanmaalla

Toimintaa Kristiinankaupungissa, Vaasassa ja Pietarsaaressa. Näissä kunnissa on jokaisessa sekä asumisyksikkö että päivätoimintaa.

– Asiantuntijapalvelut tarjoavat moniammatillisia palveluita, arviointeja, asiantuntijoiden konsultaatioita sekä ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita.
– Psykososiaaliset ja autismikirjon palvelut sisältävät tehostettua palveluasumista ja lyhytaikaista asumista
– Erityishuoltolain mukaiset pakkohoitopäätösten tutkimus- hoito- ja arviointipalvelut
– Erityisen vaativan hoivan palvelut aikuisille ja lapsille
– Työ ja päiväaikainen toiminta
– Työvalmennus
– Työkyvyn arviointi
– Lastensuojelupalvelut

Kårkulla sammkommun Pohjanmaalla

Toimintaa 8 kunnassa, 14 palveluyksikköä ja 33 toimipistettä

Kårkulla tarjoaa ruotsinkielisiä palveluita 600 asiakkaalle ja sen toimipisteitä sijaitsee Luodossa, Pietarsaaressa, Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä, Mustasaaressa, Vaasassa, Närpiössä ja Kristiinankaupungissa.

Asumispalvelut (24 toimipistettä)

– Jatkuvat asumispalvelut aikuisille palvelutarpeen mukaan
– Jatkuvat asumispalvelut lapsille palvelutarpeen mukaan
– Tilapäiset asumispalvelut lapsille, nuorille ja aikuisille
– Tuettu asuminen

Osallisuutta ja työllisyyttä tukeva toiminta (9 toimipistettä)

– Osallistuutta edistävä toiminta
– Työllistymistä edistävä toiminta
– Avotyötoiminta/Tuettu työ

Asiantuntijapalvelut (3 alueellista asiantuntijatiimiä)

– Moniammatilliset palvelut (mm. konsultaatiot, arvioinnit, ohjaus ja neuvonta)
– Kuntoutusohjaus
– Psykologipalvelut
– Sosiaalityöntekijän palvelut
– Autismi- ja neuropsykologinen ohjaus
– Konsultoivat lääkäripalvelut