Siirry sisältöön
Yleinen

Henkilökohtaisten avustajien palkkausta yhtenäistetään

Kuvituskuva
Henkilökohtaisten avustajien palkkojen harmonisoinnin toinen vaihe toteutuu Pohjanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta. Myös Hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut laajenevat.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt henkilökohtaisten avustajien palkkojen harmonisoinnista. Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liittoon (Heta) kuulumattomien työnantajien palkkaamien avustajien tuntipalkka on 1.1.2023 lähtien 11,90 €. Kuluvan vuoden alussa tehtiin ensimmäinen harmonisointi, jossa tuntipalkaksi määriteltiin 11,29 €. Heta-liittoon kuulumattomien avustajien palkat nousevat jonkin verran harmonisoinnissa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää esimerkiksi palvelusetelillä, ostopalveluna tai niin kutsutulla työnantajamallilla, jossa vaikeavammainen henkilö voi itse toimia työnantajana ja palkata avustajan.

– Avustajan palkkaamisesta koituvista kustannuksista vastaa hyvinvointialue. On tärkeää, että saamme koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle käyttöön yhdenmukaisen palkkatason, sektorijohtaja Erkki Penttinen kertoo.

Henkilökohtainen apu on vaikeasti vammaisen henkilön subjektiivinen oikeus, joka määritellään vammaispalvelulaissa. Henkilökohtaista apua käytetään toimiin, joista henkilö ei itse vamman tai sairauden vuoksi selviä kotona tai kodin ulkopuolella.

Työterveyspalvelut laajenevat

Aluehallitus päätti, että Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijöiden työterveyshuollon palvelut tulevat sisältämään lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi laajennetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon vuoden 2023 alusta. Työterveyshuollon palvelut järjestää in-house-yhtiö TT-Botnia ja tarvittaessa palveluita täydennetään alihankintasopimusten avulla.

Tällä hetkellä noin 5 000 alueen keskiosan työntekijän työterveyshuollon järjestää in-house-yhtiö TT Botnia. Noin 1 500 alueen pohjoisosan työntekijän työterveyshuolto on Työ Plussassa, josta hyvinvointialueella on myös omistusosuus. Muun henkilöstön työterveyspalvelut on tuottanut useat yksityiset palveluntuottajat.

– Tavoitteena on tarjota henkilöstölle enemmän yleissairaanhoidon palveluita kuin mitä tähän saakka on tarjottu hyvinvointialueen keski- ja eteläosassa, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero kertoo.

Työterveyshuollon antamat sairaanhoitopalvelut toteutetaan yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa Laajennettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito tarkoittaisi esimerkiksi diabeteksen ja verenpainetauteihin liittyvän diagnostiikan ja perushoidon sisältymistä työterveyden palveluihin. Työterveyspalveluiden tarkemmat linjaukset ja kuvaukset tehdään nyt aloitettavassa suunnitteluprosessissa.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.