Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialue korvamerkitsee 2,5 miljoonaa henkilökunnan rekrytointiin

Kuvituskuva
Aluehallitus käsitteli Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäistä talousarvioehdotusta ja kävi talous- ja toimintasuunnitelmasta vilkkaan keskustelun.

– Historiallista, ensimmäistä talousarviota on ollut haastavaa laatia, sillä ensimmäisen toimintavuoden suunnitteluun ei ole taustaa, joka vastaisi tätä samaa laajuutta. Vaikka kuntayhtymänä toimittu vuosi 2022 antaa suuntaa, tulee ensi vuonna mukaan kuitenkin merkittäviä uusia osia, talousjohtaja Lena Nystrand kertoo.

Uusien hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta ja hyvinvointialueet saavat itse päättää, miten rahoitus käytetään palveluiden järjestämiseksi. Vaikka jo valmisteluvaiheessa on todettu rahoituksen olevan riittämätön, hyvinvointialueen strategiassa määritellyt painopistealueet ohjaavat rahoituksen käyttöä.

– Toiminnan käynnistyessä olemme halunneet panostaa henkilöstön hyvinvointiin 2,7 miljoonalla eurolla. Uusien resurssien rekrytointiin on varattu 2,5 miljoonaa euroa, jota kohdennetaan erityisesti niihin palveluihin, missä henkilöstömitoitus muuttuu kansallisella tasolla. Resurssijohtajat tekevät esityksen, mihin yksiköihin uudet toimet perustetaan ja henkilöstöjaosto tekee päätöksen resurssijohtajien esityksen mukaan, Nystrand kertoo.

Aluehallituksen hyväksynnän jälkeen talous- ja toimintasuunnitelman toimeenpano edellyttää vielä aluevaltuuston hyväksynnän.

Huutoniemen kiinteistöihin jatkossakin toimintaa

Huutoniemen sairaala-alueella toimineet psykososiaaliset palvelut siirtyvät Vaasan keskussairaalan alueelle H-taloon ensi vuoden alkupuolella. Muuton seurauksena Huutoniemen sairaala-alueelta vapautuu tiloja. Alueen rakennusten ja vapaan maa-alueen käyttömahdollisuuksia on selvitetty jo usean vuoden ajan.

Alueen käytöstä on laadittu nykytilaan ja muutostoimenpiteiden tarpeeseen pohjautuva kartoitus, jonka mukaan vaihtoehtoina ovat kiinteistöjen myynti vuokrattuna ulkopuolisille, kiinteistöleasing tai hyvinvointialueen toimintojen keskittäminen omistuukseen jääviin tiloihin.

–  Keskustelua on käyty tilojen ja sijainnin soveltuvuudesta esimerkiksi ikäihmisten palveluille, vammaispalveluille ja lapsille, nuorille ja perheille kohdennetuille palveluille tai suun terveydenhuollolle, kertoo hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen.

– Palvelurakenteen tiivistyminen toisi synergiahyötyjä sekä asiakkaille että henkilöstölle, Kinnunen toteaa.

Aluehallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja antoi hyvinvointialueen viranhaltijoille tehtäväksi valmistelemaan suunnitelmaa alueelle sijoitettavista toiminnoista.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.