Siirry sisältöön
Kotikäynti-asiakaslehti

Hyvinvointialue menestyy erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkana

Jo useita vuosia Vaasan terveyskeskus ja Vaasan keskussairaala ovat sijoittuneet Suomen parhaimpien koulutuspaikkojen joukkoon Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kyselyssä. Mikä saa nuoret lääkärit viihtymään?

Max Åström aloitti sisätautien erikoislääkärin koulutuksen tammikuussa Vaasan keskussairaalassa. Talo on tuttu 30-vuotiaalle lääkärille jo vuosien ajalta. Valmistuttuaan lääkäriksi Helsingin yliopistosta 2018 hän työskenteli vuoden Mustasaaren terveyskeskuksessa, jonka jälkeen hän siirtyi Vaasan keskussairaalaan. Kuluneiden kolmen vuoden aikana Åström on suorittanut yleislääketieteen erityiskoulutuksen, josta 9 kuukautta terveyskeskuksessa ja loput ajasta keskussairaalassa. Koulutusta hän kehuu antoisaksi. Se toi varmuutta erikoisalan valintaan. 

–  Melko pian tiesin, että haluan erikoistua sisätaudeille. Ala haastaa ja vaatii aivotyötä. Sellainen sopii minulle, hän kertoo. 

Kliinisen työn vastapainoksi nuori lääkäri väitteli syksyllä tohtoriksi väestön terveyden tohtoriohjelmasta.

Kokkolasta kotoisin oleva Åström viihtyy Vaasassa erinomaisesti.

– Työ- ja koulutuspaikkana keskussairaala on tarpeeksi iso, mutta silti pieni. Täällä oppii tuntemaan kaikki talon erikoislääkärit. Isommilla klinikoilla toiminta on enemmän tehdasmaista.

Åström on äidinkieleltään ruotsinkielinen, mikä myötävaikutti paikan valintaan.  

– Kaksikielisyys on eduksi, mutta ei kynnyskysymys. Toista kotimaista kieltä oppii täällä nopeasti. Työkavereiden kesken kukin saa käyttää myös äidinkieltään, Åström kannustaa.

Tärkeä osa toimivaa sairaalaa

Vaasan keskussairaalassa sisätauteihin erikoistuvien lääkärien esimiehenä toimii endokrinologian ylilääkäri Otto Knutar. Keväällä 2022 hänen alaisuudessaan toimi 11 nuorta lääkäriä, joista Max Åström on yksi.

Otto Knutarin mukaan erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärit ovat elintärkeä osa sairaalan toimintaa.

– He tekevät todella tärkeää työtä, vaikka ovat koulutuksessa työnsä ohessa. Ilman heitä ei mikään sairaala Suomessa pärjäisi.

Erikoistuvat ovat myös sairaalan investointi tulevaisuuteen. Omasta esimerkistään Knutar tietää, että moni keskussairaalassa erikoistunut palaa tuttuun sairaalaan valmistuttuaan erikoislääkäriksi.

– Sairaala ehtii tulla tutuksi vuosia kestävän erikoistumisen aikana. Keskussairaaloista saa myös vakituisia työpaikkoja helpommin kuin yliopistosairaaloista.

Hyvä ilmapiiri menestystekijänä

Menestys nuorten lääkärien koulutuspaikkana syntyy Knutarin mukaan monesta tekijästä.

– Meillä on tosi hyvä ilmapiiri. Teemme yhteistyötä ja meillä on helposti lähestyttäviä erikoislääkäreitä. Erikoistuvat kokevat, että yritämme aina auttaa heitä.

Esihenkilön roolissa Knutar muistuttaa nuoria lääkäreitä myös vapaa-ajan merkityksestä elämässä.

– On tärkeää huolehtia, että elämässä on muutakin kuin työnteko, esimerkiksi harrastuksia. Viihtyvyys koostuu monesta tekijästä.   

assa on Max Åström, joka kouluttautuu sisätautien erikoislääkäriksi Vaasan keskussairaalassa.
Sisätaudit on laaja erikoisala, jossa saa tehdä paljon aivotyötä. Ala on haastava, mutta sellainen sopii minulle. On hyvin antoisaa, kun pääsee jyvälle mistä potilaan tilassa on kysymys, kertoo Max Åström, joka kouluttautuu sisätautien erikoislääkäriksi Vaasan keskussairaalassa.

Koulutusylilääkärin viralla vaikutusta

Pohjanmaan hyvinvointialueen koulutusylilääkärinä toimivan Hanna Kujanpään vastuulla on Vaasan opetusterveyskeskuksen lääkärikoulutus sekä lääkärikoulutuksen koordinointi alueellisesti. Hyvinvointialueella toimii lääkäreiden koulutusvastaavia mm. Pietarsaaressa, Maalahdessa, Mustasaaressa ja Närpiössä.

Valtakunnallisen mallin mukaisesti Vaasan terveyskeskuksen lääkäreistä 1/3 on erikoislääkäreitä, 1/3 erikoistuvia lääkäreitä ja 1/3 nuorempia lääkäreitä, jotka ovat vasta hiljattain valmistuneet. Yhdellä erikoislääkärillä on useampi ohjattava lääkäri vastuullaan.

Nuorten lääkärien konsultaatiomahdollisuuksiin on panostettu vuosien aikana. Tuoreimmaksi kehitysaskeleeksi Kujanpää mainitsee sähköisen sovelluksen, jonka avulla erikoistuvat lääkärit saavat vastauksia kysymyksiinsä nopeasti. Konsultaatiomahdollisuudet ovatkin yksi tekijä, joista Vaasan terveyskeskus on saanut kiitosta nuorten lääkärien kyselyssä.

– Meillä on hyvä ja pitkä kokemus lääkäreiden kouluttamisesta. Viimeiset seitsemän vuotta koulutus on ollut entistä jäsennellympää, sillä sen ajan olemme toimineet varsinaisena opetusterveyskeskuksena. Myös sillä on suuri merkitys, että meillä on koulutusylilääkärin virka. Se tuo laatua koulutuksen järjestämiseen. Menestys kyselyssä osoittaa, että virka ja sen eteen tehty työ kantavat hedelmää, Hanna Kujanpää tiivistää.

Vaasan opetusterveyskeskus toimii koulutuspaikkana

  • lääketieteellisessä peruskoulutuksessa oleville lääketieteen opiskelijoille eli niin kutsuille kandeille.
  • lääketieteen jatkokoulutuksessa oleville valmiille lääkäreille, järjestää yleislääketieteen erityiskoulutusta ja toimii koulutuspaikkana yleislääketieteeseen tai geriatriaan erikoistuville lääkäreille.
  • myös muulle koulutukselle, kuten EU/ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden lääkäreiden laillistamisprosessin suorittamispaikkana.

Vaasan keskussairaala opetussairaalana

  • Keskussairaalassa erikoistuva lääkäri tekee noin kolmen vuoden työjakson. Kaikkiaan lääkärin erikoistumisohjelma kestää noin 5–6 vuotta. Koulutusjaksosta 9 kuukautta erikoistuva lääkäri työskentelee terveyskeskuksessa ja vähintään yhden vuoden yliopistosairaalassa. Kaikki virassa olevat erikoislääkärit toimivat käytännössä erikoistuvien lääkärien kouluttajina.
  • Erikoisalojen osastoilla niin kutsutut osastoseniorit eli osastojen erikois- ja ylilääkärit vastaavat erikoistuvien lääkärien ohjauksesta ja konsultoinnista. 

Artikkeli on julkaistu Kotikäynti-asiakaslehden numerossa 1/2022

Teksti: Hanna Hattar
Kuva: Christoffer björklund