Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen strategiaa ryhdytään toteuttamaan haastavassa tilanteessa

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 29.8.2022 hyvinvointialueen strategian. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet sekä aluehallitus että aluevaltuusto, raadit, neuvostot, johtoryhmä ja toimialat.

Strategiaan on tiivistetty hyvinvointialueen arvot, visio ja missio, menestystekijät sekä tavoitteet ja keinot, joilla niihin on tarkoitus päästä.

Hyvinvointialueen missio eli tarkoitus on luoda vaikuttavasti turvaa, toimintakykyä ja hyvinvointia kahdella kielellä yhdessä alueen ihmisten kanssa. Visio, eli tavoitetila, joka antaa toiminnalle suunnan on, että Pohjanmaalla on Suomen hyvinvoinvin ja toimintakykyisin väestö.

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaan on kirjattu myös tavoitteet sekä mittarit, joilla niiden toteutumista voidaan seurata. Tavoitteena on tarjota turvallisuutta ja laatua, joka on Pohjoismaiden huippua, Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät sekä resurssien käyttäminen vaikuttavasti.

Strategia on valmisteltu valtuustokaudelle 2022-2026 ja tarvittaessa sitä päivitetään aina vuoden alussa.

Aluehallitus esittää strategian hyväksymistä aluevaltuustolle, joka käsittelee strategiaa 12. syyskuuta.

Tarve rohkeille ratkaisuille

Hyvinvointialueen strategiaa ryhdytään toteuttamaan erittäin haastavassa tilanteessa, mikä tuli selkeästi ilmi hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnusen esittämässä alueen tilannekuvassa. Kinnunen otti kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon haastavaan tilanteeseen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

– Palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan. Tiedämme kysynnän vain kasvavan tulevaisuudessa ja samalla työvoiman määrä vähenee, Kinnunen kertoo.

Odotukset ja laatuvaatimukset kasvavat, mikä tarkoittaa sitä, ettei nykyistä palvelutasoa voida ylläpitää ja samalla huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta nykyisillä toimintatavoilla. Tänä kesänä sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat herättäneet valtakunnallista huomiota, kun asiakkaat ja potilaat ovat kokeneet tämän konkreettisesti päivystysten jonoissa.

– Päivystys on potilaalle viimeinen oljenkorsi ja muualla palveluissa ja järjestelmässä olevat ongelmat kulminoituvat siellä.

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Kinnunen toivoo, että päättäjät työskentelisivät yhdessä tämän ongelman ratkaisemiseksi.

– Meidän on pystyttävä luomaan työolot, joissa ammattilaisemme eivät joudu tekemään työtään alimitoitetulla henkilöstöllä. Tämä edellyttää yhteisiä toimintatapoja, ja Pohjanmaalla niitä valmistellaan parhaillaan käynnissä olevassa projektissa, Kinnunen kertoo.

– Alueellisesti voimme vaikuttaa tilanteeseen rajallisesti, mutta tilanteen ratkaiseminen edellyttää rohkeita ratkaisuja myös valtakunnallisella tasolla. Ensimmäinen askel on haasteiden tunnistaminen ja tunnustaminen.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.