Siirry sisältöön
Yleinen

Kuntakohtaisista IT-ratkaisuista kohti yhtenäistä alueellista toimintaa

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen IT-strategiaa. Strategian mukaisesti valmistautuminen yhtenäisen ja kattavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan on alkanut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen IT-strategia tähtää alueellisten IT-ratkaisujen ja palveluiden rakentamiseen.

– Jotta koko alueella voidaan palvella asiakkaita ja potilaita samalla tavalla, tarvitaan yhteisten toimintatapojen lisäksi myös yhteisiä tietojärjestelmiä ja niitä tukevia tietoteknisiä ratkaisuja. Tavoitteenamme on mahdollisimman nopeasti siirtyä kuntakohtaisista ratkaisuista alueelliseen palvelutoimintaan, IT-johtaja Kimmo Tiira kertoo.

Yhtenäiset kaksikieliset toimintatavat, digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen perinteisten asiointitapojen rinnalla sekä turvallinen toiminta muodostavat strategian ytimen. Strategian toteuttamista tukemaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on perustettu keskitetty tietohallinto. Sen asiantuntijat hankkivat, seuraavat ja valvovat IT-palveluita tilaaja-tuottaja –mallin mukaisesti. Hyvinvointialueen IT-palveluiden tuottamisen keskeinen yhteistyökumppani on in-house–yhtiö 2M-IT Oy, mutta ICT-palveluita hankitaan myös muilta in-house–yhtiöiltä ja markkinatoimijoilta.

Kohti yhteistä työvälinettä

Viime vuonna kariutuneen Aster-hankkeen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutusta. Tällä viikolla alkaa koko henkilöstölle avoimien esittelytilaisuuksien sarja, jonka tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava kuva markkinoilla olevista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja niiden kyvykkyyksistä myös käyttäjille.

– Yhteinen järjestelmä edistää yhdenvertaisten palveluiden järjestämistä. Meillä on selkeä tarve järjestelmälle, joka palvelee niin ammattilaisia kuin asiakkaita ja potilaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero vahvistaa.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen IT-palveluiden järjestämisen tilaaja-tuottaja–toimintamallin mukaisesti. Aluevaltuusto jatkaa it-strategian käsittelyä kokouksessaan 11. huhtikuuta.

Hyvinvointialuejohtajan valinta

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Marina Kinnusen valintaa hyvinvointialuejohtajan tehtävään. Aluevaltuusto vahvistaa hyvinvointialuejohtajan valinnan kokouksessaan 11.4. Kinnusen on määrä aloittaa tehtävässä 18. toukokuuta.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.