Siirry sisältöön
Yleinen

Monialaisuus vahvistaa asiakaslähtöisyyttä

Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajille ja esihenkilöille järjestettiin Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeesta kolmiosainen seminaarisarja, jonka tavoitteena oli antaa valmiuksia monialaisen toiminnan järjestämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Seminaarisarjan sisältö koostui alan arvostetuista luennoitsijoista, kokemusasiantuntijoiden esityksistä sekä osallistujien keskusteluista. Monialainen yhteistyö ja sen johtaminen, asiakaslähtöisyys ja sote-ammattilaiset avaintekijöinä muodostivat seminaarisarjan teemarungon.  

Kuva 1. Mitä monialainen yhteistyö tarkoittaa sinulle? Seminaariin osallistuvien vastaukset.

Keskeistä on toimia yhdessä

Ihmiskeskeisessä toiminnassa tulisi pyrkiä asiakaslähtöisyyteen. Monenlaisista hoito- ja tukipalveluista muodostuvissa palveluketjuissa on tärkeää huomioida ihminen ja ymmärtää asiakkaan haasteinen asema. Asiakkaalle tärkeintä on tunne siitä, että häntä kuullaan ja hänet kohdataan. 

Ammattilaisille voi ollahaasteellista tunnistaa oma roolinsa asiakkaan palveluiden kokonaisuudessa ja tietää ketkä ovat muita keskeisiä toimijoita. Onnistuneeseen yhteistyöhön muiden kanssa tarvitaan muun muassa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja työvälineitä.

Asioiden hallinnasta ja kontrollista tulisi siirtyä enemmän ihmisten johtamiseen ja motivointiin. Johtamisen näkökulmasta mikään ei toimi ylhäältä alaspäin, paitsi esimerkin antaminen. Ajatus pätee sekä organisaatioiden johtamiseen, että yhteiskehittämiseen asiakastyössä.  

Seminaarissa keskusteltiin resilientin organisaationtunnusmerkeistä. Osallistujien mielestä avoin keskusteluilmapiiri, toiminnan läpinäkyvyys, tilan antaminen luovuudelle ja itsenäisille ratkaisuille edistävät organisaation kykyä selvitä muutoksista. Johdolta odotettiin läsnäoloa sekä rohkeutta muuttaa asioita, jotka eivät toimi ihanteellisesti.

Lopuksi voitiin todeta, että muutostyö tarvitsee aikaa ja rauhaa kypsyä. Yhteistyön avulla on mahdollista ratkaista monimutkaisiltakin tuntuvia asioita ja todella auttaa asiakkaita käytännössä. Pohjanmaan hyvinvointialueella pyritään luomaan yhdenmukaisia, aidosti kaksikielisiä ja alueellisesti toimivia menetelmiä ja toimintatapoja.  Kehittämistyöhön tarvitaan osallisiksi kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ammattilaisia ja esihenkilöitä, mutta myös järjestötyön edustajia ja asiakasta!