Siirry sisältöön

Ensihoitopalvelu kohtaa potilaita, jotka ovat sairastuneet tai vammautuneet vakavasti. Myös kiireettömissä tilanteissa suoritetaan terveydentilan ja hoidontarpeen arviointia. Tyypillisimpiä ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ovat mm. hengitysvaikeus, rintakipu, aivoverenkierron häiriö sekä liikenneonnettomuudet, putoamiset ja kaatumiset. Ensihoito toimii päivittäin yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.   

Ensihoitopalvelun kohtaama tilanne ei aina edellytä potilaan kuljetusta sairaalaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemän tilannearvion ja tutkimusten perusteella valitaan potilaalle parhaiten soveltuva ratkaisu. Tehtyjen tutkimusten, mahdollisen kohteessa annetun hoidon sekä lääkärikonsultaation jälkeen potilas voi toisinaan jäädä kotiin, tai tarvittaessa hän voi mennä päivystykseen esimerkiksi taksilla. 

Ambulanssikuljetus on tarpeen vain, jos potilaan tila edellyttää jatkuvaa seurantaa tai lääkehoitoa tai tarve hoitolaitokseen pääsylle on muuten kiireellinen. Potilas kuljetetaan sairaalan silloin, kun tilanarvion jälkeen sairaus tai vamma vaatii jatkohoitoa sairaalassa eikä muu kuljetus esimerkiksi taksilla tule kyseeseen. 

Pohjanmaan hyvinvointialueella ensihoitopalvelu tuotetaan kokonaisuudessaan omana toimintana. Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa toteutuu ensihoidon yhteistyötä. 

Ensihoitopäällikkö Tom Smedlund puh. 044 323 1457 tom.smedlund@ovph.fi  

Johtava lääkäri Taneli Väyrynen puh. 06 213 5319 taneli.vayrynen@ovph.fi  

Ylihoitaja Saija Seppelin puh. 06 213 4302 saija.seppelin@ovph.fi