Siirry sisältöön

Avokuntoutus psykoosisairaudesta kuntoutuville

Psykoosisairaudesta kuntoutuville suunnatun avokuntoutuksen tehtävänä on tukea ja parantaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden elämänhallintaa, toipumista ja arjessa selviytymistä.

Avokuntoutus on suunnattu skitsofreniaa tai muuta psykoosisairautta sairastaville 18 –vuotta täyttäneille henkilöille. Avokuntoutuksen keskeisimpänä tehtävänä on tukea asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukea ja huolehtia lääkityksestä. Avokuntoutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa psykiatrian erikoislääkäri ja hoitoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

Palvelun piiriin tullaan erikoissairaanhoidon (Vaasan keskussairaalan) psykiatrian avohoidon kautta lääkärin lähetteellä.  

Palveluyksikköjohtaja Noora Ekström, puh. 040 718 0401 klo. 8 – 16 

Psykososiaalinen kuntoutus ja palveluohjaus 

Kauppapuistikko 8, 2krs, 65100 Vaasa 

Kotikuntoutus mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Psykososiaalinen kotikuntoutus on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja sen tehtävänä on tukea ja parantaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kuntoutuvien henkilöiden elämänhallintaa, toipumista ja arjessa selviytymistä.

Kotikuntoutuksessa ohjataan ja tuetaan asiakasta selviytymään kotona ja kodin ulkopuolella arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Palvelu perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan ja on asiakkaalle maksuton. 

Psykososiaalisen kotikuntoutuksen palveluihin sisältyy myös päihteettömyyttä ja kuntoutumista tukevia kuntouttavan asumisen tukiasuntoja. Tukiasunto sisältää automaattisen asumista tukevan ohjauksen ja tuen. 

Kotikuntoutukseen tiimiin kuuluu sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikuntoutukseen hakeudutaan Sosiaali- ja terveyskeskuksen aikuissosiaalityön kautta. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeen, jonka perusteella laaditaan suunnitelma palvelun toteuttamisesta ja tehdään päätös palvelun aloittamisesta. 

Palveluyksikköjohtaja Noora Ekström, puh. 040 718 0401 klo. 8 – 16 

Psykososiaalinen kuntoutus ja palveluohjaus 

Kauppapuistikko 8, 2krs, 65100 Vaasa 

Yhteystiedot

Palveluyksikköjohtaja Noora Ekström, puh.  040 718 0401

Osoitetiedot

Psykososiaalinen kuntoutus ja palveluohjaus 

Kauppapuistikko 8, 2krs, 65100 Vaasa