Siirry sisältöön

Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään tarpeenmukaisia ja kuntoutumista ja toimintakykyä tukevia asumispalveluita. Asumispalveluiden tavoitteena on turvata kuntoutujille heidän tarpeitaan vastaava asuminen, ja arjen hallintaa ja kuntoutumista edistävä tuki. Palvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin ja palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluita sekä omatuotantona että ostopalveluina.

Luodossa sijaitseva Ankaret on ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveysongelmista kärsiville aikuisille.

Aaltokodin palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille, aktiivisesti päihteitä käyttäville henkilöille, joille itsenäinen asuminen tuottaa päihdeongelman vuoksi suuria haasteita, ja jotka tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta arjessa selviytymisessään.

Hagaborgin asumisyksikkö on tarkoitettu ikääntyneille asiakkaille, joilla on psykiatrinen diagnoosi ja jotka eivät psyykkisen tai fyysisen rajoitteen vuoksi selviydy ilman ympärivuorokautista tukea ja ohjausta.

Silmukodin palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen, ja tarvitsevat tukea arjen toiminnoissa. Silmukoti tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen, päihteettömään elämäntapaan. Asukkaille tarjotaan kodinomainen ja turvallinen ilmapiiri. Jokaisella on oma huone. Ruokailu-, oleskelu- ja peseytymistilat ovat yhteiset. Yksikössä on 15 asiakaspaikkaa. ja asiakkaat ovat vuokrasuhteessa.

Psykososiaalista tukea tarjoava asumisyksikkö.

Sisältää 10-paikkaisen tehostetun ryhmäasunnon sekä yhdeksän huoneistoa kahdessa erillisessä rivitalossa samalla alueella.

Maya on Pietarsaaressa sijaitseva tukiasumismuoto aikuisille asiakkaille, joilla on psykiatrinen diagnoosi.

Kreivinkoti tarjoaa tehostettua asumispalvelua ja psykososiaalista tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminnan tavoitteena on tarjota asukkaalle …

Asumisen muodot

Tuettu asuminen sopii sinulle, joka olet kuntoutumassa mielenterveys- ja/tai päihdeongelmastasi ja tarvitset tukea ja ohjausta päivääsi ja arkeesi. Voit asua joko omassa kodissasi, asumisyksikössä tai sen yhteydessä olevassa erillisessä asunnossa. Määrittelet palvelutarpeesi ja sinulle annettavat palvelut yhdessä oman sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi kanssa. Palvelutarpeen määrittelyyn voi tarvittaessa osallistua myös muita kuntoutumisesi tukemiseen osallistuvia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja läheisiäsi. Palvelut toteutetaan palvelusuunnitelman perusteella ja avun ja tuen tarvettasi arvioidaan kanssasi säännöllisesti.

Palveluasuminen sopii sinulle, joka olet kuntoutumassa mielenterveys- ja/tai päihdeongelmastasi ja tarvitset päivittäistä asumisyksikön henkilökunnan tarjoamaa tukea ja ohjausta arjen toimintoihisi. Palveluasuminen toteutetaan yhteisöllisyyttä voimavarana hyödyntävänä ryhmäasumisena tai asumisyksikössä itsenäisenä asumisena. Määrittelet palvelutarpeesi ja sinulle annettavat palvelut yhdessä oman sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi kanssa. Palvelutarpeen määrittelyyn voi tarvittaessa osallistua myös muita kuntoutumisesi tukemiseen osallistuvia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja läheisiäsi. Palvelut toteutetaan palvelusuunnitelman perusteella ja avun ja tuen tarvettasi arvioidaan kanssasi säännöllisesti. 

Tehostettu palveluasuminen sopii sinulle, joka olet kuntoutumassa mielenterveys- ja/tai päihdeongelmastasi ja tarvitset asumisyksikön henkilökunnan tarjoamaa ympärivuorokautista tukea ja ohjausta arjen toimintoihisi. Tehostettu palveluasuminen toteutetaan yhteisöllisyyttä voimavarana hyödyntävänä ryhmäasumisena. Määrittelet palvelutarpeesi ja sinulle annettavat palvelut yhdessä oman sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi kanssa. Palvelutarpeen määrittelyyn voi tarvittaessa osallistua myös muita kuntoutumisesi tukemiseen osallistuvia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja läheisiäsi. Palvelut toteutetaan palvelusuunnitelman perusteella ja avun ja tuen tarvettasi arvioidaan kanssasi säännöllisesti.