Siirry sisältöön

Silmukodissa tavoitellaan päihteiden käytön vähentämistä tai päihteettömyyttä. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella yksilöllinen toimintakyky huomioiden. Yksikön toiminnassa halutaan: 

  • kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma 
  • motivoida asiakasta päihteidenkäytön vähentämiseen, raittiuteen sekä oman terveytensä hoitamiseen 
  • ylläpitää kodinomaisuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä 
  • tukea asiakasta omatoimisuuteen yksilöllinen toimintakyky huomioon ottaen 
  • kannustaa asiakasta yhteisöllisyyteen, vertaistukiryhmiin, myönteisiin ihmissuhteisiin sekä toiminnallisuuteen (harrastukset) 
  • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
  • tehdään kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (esim. aikuissosiaalityö, päihdekeskus, terveysasemat, VKS, Kela, apteekki)

Silmukotiin hakeudutaan sosiaalityöntekijän laatiman palvelutarpeenarvioinnin kautta.

Yhteystiedot

Tammikaivontie 6, 65100 Vaasa

Yhteystiedot

Ohjaajien toimisto