Siirry sisältöön

Silmukodissa tavoitellaan päihteiden käytön vähentämistä tai päihteettömyyttä. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella yksilöllinen toimintakyky huomioiden. Yksikön toiminnassa halutaan: 

  • kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma 
  • motivoida asiakasta päihteidenkäytön vähentämiseen, raittiuteen sekä oman terveytensä hoitamiseen 
  • ylläpitää kodinomaisuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä 
  • tukea asiakasta omatoimisuuteen yksilöllinen toimintakyky huomioon ottaen 
  • kannustaa asiakasta yhteisöllisyyteen, vertaistukiryhmiin, myönteisiin ihmissuhteisiin sekä toiminnallisuuteen (harrastukset) 
  • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
  • tehdään kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (esim. aikuissosiaalityö, päihdekeskus, terveysasemat, VKS, Kela, apteekki)

Yhteystiedot

Johtava ohjaaja Tarja Koski, Puh. 040 688 5531 

Palveluyksikköjohtaja Sinikka Keto Puh. 0400 866 789 

Osoitetiedot

Tammikaivontie 6, 65100 Vaasa