Siirry sisältöön

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asukkaille turvallinen ympäristö, jossa erilaisin tukitoimin pyritään päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä elämänlaadun parantamiseen. Asiakkaita tuetaan ja autetaan ratkaisemaan mm. terveyteen, toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä haasteita.  

Henkilökunta tukee asiakasta selviytymään päivittäisistä kotiaskareista sekä muista arjenhallintaan liittyvistä toiminnoista. Aaltokodissa ohjataan asiakasta omatoimisuuteen asiakkaan yksilöllinen toimintakyky huomioiden.  

Toiminnan tarkoituksena on: 

  • kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma 
  • motivoida asiakasta päihteidenkäytön vähentämiseen sekä tavoitteellisuuteen 
  • ylläpitää kodinomaisuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä 
  • kannustaa asukasta yhteisöllisyyteen sekä vertaistukiryhmiin 
  • tukea asiakasta yksilöllisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti 

Aaltokodissa on 9 asiakaspaikkaa. Jokaisella asukkaalla on 24 m2 yksiö, jossa on keittosyvennys, wc- ja suihkutilat. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa. 

Yhteystiedot

Asumispalveluiden johtava ohjaaja, Tarja Koski, 040 688 5531 

Asumispalveluiden palveluyksikköjohtaja, Sinikka Keto, 0400 866 789 

Osoite

Aaltokoti, Kalastajankatu 13, 65100 Vaasa