Siirry sisältöön

Palveluasumismuotoja ovat yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen ja muistisairaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Asumispalveluyksikössä järjestetään myös intervallihoitoa (lyhytaikainen laitoshoito).

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen (aiemmin senioriasuminen ja palveluasuminen) on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotipalveluiden tuella. Yhteisöllistä asumista varten asiakkaalle järjestetään turvallinen ja esteetön asumisyksikkö, jossa asiakkaan käytössä on tarpeita vastaava huoneisto ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllisen asumisen palvelut järjestetään erikseen esimerkiksi tukipalveluina, kotihoitona ja tarvittaessa muuna sosiaalipalveluna. Yhteisöllisen asumisyksikössä henkilöstöä on paikalla päivällä ja illalla. Yöpartion palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti yöllä.

Bostället: 040 160 0681
Solgärdet: 050 092 1408
Pörtom senioriasuminen: 040 160 0696

Buketten: 050 546 3065 / 050 371 4166

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on asumismuoto, joka on niille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista apua, hoitoa ja valvontaa. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen, muistisairaus yksiköt

Yksiköt on tarkoitettu sinulle, jolla on diagnostisoitu muistisairaus ja tarvitset ympärivuorokautista hoitoa. Muistisairauden vuoksi voi asukas tarvita erityistä valvontaa.

Asukkaiden määrä näissä yksiköissä on yleensä pienempi kuin muissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Intervallihoito

Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös vuorohoitoa (intervallihoitoa). Se voi olla tarpeen, omaishoitajasi tarvitsee lepotaukoa hoitamisesta tai avohoidon palvelut ovat sinulle jollakin tavalla riittämättömiä.

Vuorohoitojaksoa voit käyttää myös omaishoidon lakisääteisten hoitolomien toteutukseen. Vuorohoitojaksoja voi olla säännöllisesti tai satunnaisesti erikseen sovittuina ajankohtina.

Vuorohoitojakso tukee kotona asumista, tarjoaa vaihtelua ja hengähdystaukoja arkeen sekä omaiselle että vuorohoitojaksolaiselle.

Voit hakea asumispalvelu/vuorohoitopaikkaa hakemuksella.  Hakemus toimitetaan hoidon suunnitteluryhmälle, minkä jälkeen aloitetaan kartoitusprosessi.

Hoidon suunnitteluryhmä käyttää kartoitusvälineenään mm. RAI-työkalua. Näin saadaan objektiivinen kartoitus hoitotarpeesta. Oikeaa päätöstä varten teemme tarvittaessa kotikäyntejä, keskustelemme kanssasi sekä omaistesi, kotihoidon ja muistineuvonnan kanssa.

Selvitys toimii tehtävän päätöksen perustana.

Säännöllisesti kokoontuva SAS ryhmä käsittelee hakemuksesi ja arvioi, saatko paikan asumispalveluyksiköstä. Asumispalvelupaikan myöntämiseen on laadittu kriteerit.

Jonotusajat

Jonotusajat kuukausina ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 01.07. – 31.12.2023 on 2,77

Asumisyksiköt

KOIVURINTEEN PALVELUKOTI

Koivurinteen palvelukoti näkyy taustalla. Edessä kyltti, jossa on kartta rakennuksista.
Koivurinteen palvelukoti on Pietarsaaressa sijaitseva palvelukoti, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla hiukan kaupungin keskustan ulkopuolella. Koivurinteen palvelukotiin kuuluu Koivurinne ja Aurinkorinne. Koivurinteen palvelukodissa jokaisella asukkaalla on oma huone wc:llä, lisäksi yhteiset tilat ovat kaikkien käytössä. Käytettävissä on myös 3 kahden hengen huonetta, joista kaksi sijoittuu Claraan ja yksi Elsaan. Tavoitteena on tarjota kaikille asukkaille hyvä, turvallinen ja kuntouttava hoito ja hoiva. Kaikilla asukkailla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään.
Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden hyvinvoinnista vuorokauden ympäri. Kaikille asukkaille laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka lähtökohtana on asukkaiden oma toimintakyky.
”Jokaiselle on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun, riippumatta siitä missä henkilö asuu ja missä häntä hoidetaan, sekä riippumatta siitä minkälaista hoitoa ja palvelua hän tarvitsee”

KOIVURINNE
Jauhotie 1, 68620 Pietarsaari
Palveluyksikönpäällikkö: 040 805 1514
Palveluvastaava: 040 805 1413
Yksiköiden numerot:
Klara: 040 805 1518
Elsa: 040 805 1517

Kuva rakennuksesta.
Koivurinteellä on kolme yksikköä joista kaksi Clara (20 asumispaikkaa) ja Elsa (18 asumispaikkaa) ovat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä.

AURINKORINNE
Jauhotie 1, 68620 Pietarsaari
Palveluyksikönpäällikkö: 040 805 1514
Yksiköiden numerot:
Alma: 040 805 1540
Elvira: 040 805 1747
Hilda: 040 805 1746

Kuva rakennuksesta.
Aurinkorinteellä on 27 muistisairaille ikäihmisille tarkoitettua palveluasumisen paikkaa. Aurinkorinne jakautuu kolmeen yksikköön, Alma, Elvira ja Hilda.


Vuorohoito

KOIVURINNE FRANS
Jauhotie 1, 68620 Pietarsaari 
Yksikön numero: 040 805 1737

Kuva Fransin terassista.
Frans on 12 paikkainen vuorohoitoyksikkö. Vuorohoitoa järjestetään sinulle silloin, kun avohoidon palvelut ovat riittämättömiä tai omaishoitajasi tarvitsee lepotauon.
Hoitojaksot ovat yhden tai kahden viikon mittaisia jaksoja, säännöllisin väliajoin tai erikseen sovittuina ajankohtina.

MARIAKOTI
Kirkkokatu 36, 64260 Kaskinen
Yksikön numero: 040 073 9001

Mariakoti on pitkäaikainen ympärivuorokautinen palvelukoti Kaskissa, joka on jaettu kahteen osastoon, Mariakotiin ja Toven tupaan.
Mariakodin toiminta-ajatuksena on antaa ikääntyneille laadukasta, yksilöllistä, omatoimisuutta tukevaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa hoitoa. Palvelut tarjotaan asukkaan omalla äidinkielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Hoidossa panostetaan kuntouttavaan työotteeseen ja suunnitelmallisuuteen.
Mariakodin toimintaa ohjaavat ihmisarvon kunnioitus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, laadukkuus ja avoimuus.

KRISTIINAKOTI
Salavägen 3, 64100 Kristiinankaupunki
Palveluyksikönpäällikkö: 040 354 7173 (arkipäivänä klo. 8–16)
Apulaishoitaja: 050 477 8153
Osaston puhelinumero:
Aurora: 040 527 8159
Swan: 040 544 4654
Meri: 040 544 6415
Otto: 050 470 4457
Kotka: 050 564 5513

Kuva Kristiinakodista.
Kristiinakoti on ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö Kristiinankaupungissa, jossa tarjotaan korkealuokkaista hoitoa ja palvelua vanhuksille yksikköön saapumisesta elämän loppuvaiheeseen. Yksikössä on 58 asumispaikkaa asukkaille joilla on tomintakyky heikentynyt, näistä 22 paikkaa on muistisairaille.
Kristiinakodissa on viisi osastoa: Aurora, Swan, Meri, Otto ja Kotka. Tilat ovat suuret ja suunniteltu palvelemaan asukkaita. Sisätiloista löytyy kuntosali, oleskelutiloja, kampaamo/jalkahoito, ruokasali, useita ulkoilupaikkoja ja puutarha ulkokuntosalilla.
Kristiinakodissa työskennellään moniammatillisesti ja kuntouttavalla työotteella, joka tukee vanhuksien omaa toimntakykyä ja heidän elämänlaatuaan.
Pihlajalinnan etälääkäripalveluita on käytössä 24/7 Kristiinakodissa. Lääkärinkierrot ovat puhelimitse joka viikko. Neljä kertaa vuodessa Pihlajalinnan lääkäri käy henkilökohtaisesti paikalla.

ÅLDERSRON PALVELUKESKUS
Lapväärtintie 1216, 64300 Lapväärtti
Osastonhoitaja: Juha-Matti Luoma 040 159 0504
Osasto: 040 848 3980
Keittiö: 040 560 3912

Kuva Åldersron rakennuksesta.
Palvelukeskus Åldersro on ympärivuorokautinen palveluasuminen. Hoito ja huolenpito Åldersrossa on ympärivuorokautista.
Åldersron palvelukeskuksessa on 33 paikkaa, joista viisi on erillisessä rivitaloyksikössä sekä 28 paikkaa päärakennuksessa. Päärakennuksen asunnot ovat yhden ja kahden hengen huoneita. Huoneissa on ajanmukaiset WC- ja peseytymistilat. Asukkaiden käytössä on osastoittain omat päivähuoneet sekä koko talossa yhteinen iso ruokasali ja saunaosasto.
Palveluasumispaikka myönnetään SAS-ryhmän kautta.

SOLGÅRD

Vanha Karperöntie 17 A, 65610 Mustasaari
Palveluyksikönpäällikkö: 050 518 1013 (arkisin klo. 8-16)
Fax: 06 327 7833 (kanslia)
Yhteyshenkilö ilta-aikaan ja viikonloppuisin:
044 727 1244 (päivystyspuhelin)

Solgård ympärivuorokautinen palveluasuminen:
Solgård on ympärivuorokautinen palveluasuminen jossa on 52 asukaspaikkaa, viidellä osastolla. Yhdellä osastolla asuu sellaisia iäkkäitä, jotka eivät voi enää ollenkaan asua kotona ja odottavat väliaikaispaikoilla pysyvää asuinpaikkaa. Muut asukaspaikat on tarkoitettu niille iäkkäille, jotka eivät enää selviydy kotona ilman kokoaikaista huolenpitoa. Muutettuaan Solgårdiin iäkkäiden ei enää siirretä hoitoon muualle, vaan tarvittava hoito tuodaan asukkaan luo. Täällä asukas saa elää turvallisesti ja rauhassa elämänsä loppuun asti. Tarjoamme monipuolista hoitoa vuorokauden ympäri.

Solgård intervallihoito:
Solgårdissa on intervallihoitopaikkoja yhteensä 12 paikkaa niille iäkkäille, jotka tulevat meille ajoittain asumaan, mutta koti on edelleen pääasiallinen asuinpaikka.

ELVIRA
Moonantie 9, 65610 Sepänkylä, Mustasaari
Palveluyksikönpäällikkö: 044 727 1234 (arkisin klo. 8-16)
Päivystyspuhelin osastolle: 044 727 1267

Kuva Elvira kodin sisältä. Kuvassa vanha ompelukonepöytä.
Elvira tarjoaa 24 palveluasumispaikkaa ihmiselle, jotka eivät enää selviä kotona avopalveluiden tuella.
Toiminnan tavoite on luoda merkityksellinen ja turvallinen olo, kodinomaisessa ympäristössä sekä antaa yksilöllistä hoivaa ja hoitoa joka on aktivoivaa ja kuntouttavaa. Turvallisuus syntyy, kun asukkaista huolehtii osaava henkilökunta joka tuntee asukkaan käytöstavat, tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja heidän elämänhistoria. Asukkailla tulee olla säännöllisesti mahdollisuus liikkua ulkona sekä päivittäin osallistua merkitykselliseen ohjattuun toimintaan, joka tukee aikuisen minä-kuvaa. Asukkaat tulee säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman pitkään osallistumalla kodin päivittäisiin askarreisiin täysin oman jaksamisen ja kykynsä mukaan. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys omaisten, muiden asukkaiden ja henkilökunnan kanssa ovat tärkeä osa hoidosta.

HANNESKOTI
Moonantie 9, 65610 Sepänkylä, Mustasaari
Palveluyksikönpäällikkö: 044 727 1222 (arkisin klo. 8-16)
Päivystyspuhelin osastolle: 044 727 1231

Kuva Hanneskodista ulkoa päin.
Hanneskoti tarjoaa 24 palveluasumispaikkaa ihmiselle, jotka eivät enää selviä kotona avopalveluiden tuella.
Toiminnan tavoite on luoda merkityksellinen ja turvallinen olo, kodinomaisessa ympäristössä sekä antaa yksilöllistä hoivaa ja hoitoa joka on aktivoivaa ja kuntouttavaa. Turvallisuus syntyy, kun asukkaista huolehtii osaava henkilökunta joka tuntee asukkaan käytöstavat, tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja heidän elämänhistoria. Asukkailla tulee olla säännöllisesti mahdollisuus liikkua ulkona sekä päivittäin osallistua merkitykselliseen ohjattuun toimintaan, joka tukee aikuisen minä-kuvaa. Asukkaat tulee säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman pitkään osallistumalla kodin päivittäisiin askarreisiin täysin oman jaksamisen ja kykynsä mukaan. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys omaisten, muiden asukkaiden ja henkilökunnan kanssa ovat tärkeä osa hoidosta.

ASPGÅRDEN
Kirkkotie 50, 65800 Raippaluoto
Palveluyksikönpäällikkö: 044 424 9112
Osasto 1: 050 518 1547
Osasto 2: 044 424 9143

Kuva Apsgårdenista ulkoa päin.
Aspgården tarjoaa 20 palveluasumispaikkaa ihmiselle, jotka eivät enää selviä kotona avopalveluiden tuella.
Toiminnan tavoite on luoda merkityksellinen ja turvallinen olo, kodinomaisessa ympäristössä sekä antaa yksilöllistä hoivaa ja hoitoa joka on aktivoivaa ja kuntouttavaa. Turvallisuus syntyy, kun asukkaista huolehtii osaava henkilökunta joka tuntee asukkaan käytöstavat, tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja heidän elämänhistoria. Asukkailla tulee olla säännöllisesti mahdollisuus liikkua ulkona sekä päivittäin osallistua merkitykselliseen ohjattuun toimintaan, joka tukee aikuisen minä-kuvaa. Asukkaat tulee säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman pitkään osallistumalla kodin päivittäisiin askarreisiin täysin oman jaksamisen ja kykynsä mukaan. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys omaisten, muiden asukkaiden ja henkilökunnan kanssa ovat tärkeä osa hoidosta.

PIENKOTI HELMIINA

Vanha Karperöntie 15B, 65610 Mustasaari
Vastaava hoitaja (arkisin 8-16): puh. 050 3626428
Päivystyspuhelin osastolle: puh. 044 7277912

Pienkoti Helmiina on suomenkielinen 15-paikkainen ympärivuorokautinen asumispalvelu yksikkö. Se on tarkoitettu muistisairaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista yksiöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Tavoitteena on toimia turvallisena ja kodinomaisena hoitopaikkana ikääntyville.
Tarkoituksena on ylläpitää asukkaiden päivittäistä toimintakykyä kuntouttavan työotteen, virikkeellisen toiminnan ja yhteisöllisyyden avulla kodinomaisessa ympäristössä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hänen toimintakykynsä ja palvelutarpeensa mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

SOLHÖRNAN PALVELUTALO
Vanha Karperöntie 15 B, 65610 Mustasaari
Vastaava hoitaja: 050 362 6428 (arkisin klo. 8-16)
Kerros 1 hoitaja: 040 356 6302 / 040 483 8862
Kerros 2 hoitaja: 040 671 6815 / 040 836 7215

Kuvassa rukki, keinutuoli ja seinäryijy.
Solhörnan kerros 1 on palveluasunto 14 asunnolla ja kerros 2 on ympärivuorokautinen palveluasuminen 14 asunnolla. Suurin osa asunnoista on yhden hengen huoneistoja keittokomerolla. Meiltä löytyy myös kaksi kahden hengen huoneistoa keittiökomerolla. Molemmissa kerroksissa on yhteisiä tiloja, kuten TV-huone, keittiö ja ruokailuhuone.
Solhörnan kerroksella 1 on henkilökunta päiväsaikaan paikalla. Yöllä on yöhenkilökunta joka reagoi hälytyksiin ja lähtee yöpartioihin. Kerroksella 2 on henkilökunta ympäri vuorokauden ja muuton jälkeen kaikki turhat siirrot vältellään ja täällä sinua hoidetaan elämän loppuun asti. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja sovittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asumispaikat on tarkoitettu ikääntyneille jotka eivät enää pärjää kotona avohoidon avulla.

SANDLUNDEN
Fagernäsintie 9, 68570 Luoto
Yksikön numero: 040 805 1846 tai 040 805 1847
Vastaava hoitaja: 044 721 7501

Kuvassa seinällä roikkuu vaatteita henkarilla kahden ompelukoneen yllä.
Sandlunden on ympärivuorokautinen palveluasuminen kolmella osastolla: Ellen, Edwin ja Roslunden muistisairaille. Ellen 11 paikkaa, Edwin 17 paikkaa ja Roslunden 10 paikkaa.
Tehtävämme on huolehtia hoidon tarpeessa olevista ikääntyneille ympäri vuorokauden.
Me työskentelemme tavoitteemme mukaan että asukkaat saavat merkityksellistä ajanvietettä, kuten fyysinen kuntoutus ja sosiaalinen seura.

MAJAKKAKOTI
Bredhällanintie 61 D, 66220 Bergö
Yksikön numero: 040 656 9196
Vastaava hoitaja: 040 651 7131

Kuva Majakkakodista ulkoa päin.
Majakkakoti on ympärivuorokautinen palveluasuminen missä löytyy 10 asukas paikkaa. Majakkakodissa on asukkaita muistisairaudella ja ilman. Majakkakoti tuli muuttovalmiiksi vuonna 2017. Rakennuksen omistaa Bergö Serviceboende Ab.

EMILIAKESKUS
Thorshaantie 2 A, 66240 Petolahti
Yksikön numero: 050 361 7085
Vastaava hoitaja: 040 650 8025 

Kuva Emiliakeskuksesta ulkoa päin.
Emiliakeskus on ympärivuorokautinen palveluasuminen, joka sijaitsee Petalahden keskustassa sekä kirkon, koulujen että kauppojen läheisyydessä. Majoitukseen mahtuu 10 asiakasta, ja huoneet on sisustettu asukkaiden omilla huonekaluilla ja tavaroilla, jotka luovat tunteen omasta kodista. Emiliakeskus on nimetty sisarusten Emilia ja Lovisa Brännbackan mukaan, jotka testamentta-sivat omaisuutensa kunnalle toivoen, että sitä käytettäisiin vanhusten kotina.
Majoituksessa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja sairaanhoitajia käytettävissä 5 päivää viikossa. Henkilökunta auttaa asukkaita päivittäisessä hoidossa, ruokailussa ja työssä. Majoituksen henkilökunnalla on koulutusta ja kokemusta vanhustenhoidosta, ja he kehittyvät jatkuvasti jatkuvan koulutuksen kautta. Työskentelemme sen tavoitteen mukaan, että jokainen yksilö on mukana päättä-mässä, miltä päivän pitäisi näyttää ja että hoito tapahtuu yksilön toiveiden, tarpeiden ja resurssien perusteella. Tavoitteemme on luoda asukkaille turvallisuutta ja merkityksellistä arkea.

WESTERKOTI
Tamppitie 2 C, 66100 Maalahti
Yksikön numero: 040 650 7965 
Vastaava hoitaja: 040 650 8131

MALMINKARTANO
Malminrinne 4, 66100 Maalahti
Palveluyksiökönpäällikkö: 040 650 8140
Osasto A
Yksikön numero: 050 433 7960
Vastaava hoitaja: 040 650 8136
Osasto B
Yksikön numero: 046 923 3388

Kuva Malminkartanosta ulkoa päin.
Malminkartano on ympärivuorokautinen palveluasuminen missä löytyy 30 asukas paikkaa, 15 paikkaa osastolla A ja 15 paikkaa osastolla B. Osasto B on muistisairaille. Malminkartano A:ssa ja B:ssä on henkilökunta joka on yhdistetty kolmesta eri palveluyksiköistä. Palveluasunto Malminkartano valmistui maaliskuussa 2020.

WESTERHEMMET (laitoshoito)
Tamppitie 2 D, 66100 Maalahti
Yksikön numero: 040 650 8067

HAKALEHTO
Kustaa Aadolfinkatu 4, 66900 Uusikaarlepyy
Vastaava hoitaja: 050 516 6677
Yksikön numero:
Blåsippan 050 439 3293
Snödroppen 050 409 6675

Kuvassa Hakalehdon sisäänkäynti ja kaksi kuvaa myös sisätiloista.
Hakalehto on ympärivuorokautinen palveluasuminen Uudessakaarlepyyssä joka koostuu moduulista B Blåsippan ja D Snödroppen joissa on paikat ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ikääntyneille monisairaille sekä moduulista A Vitsippan ja C Gullvivan joissa on paikkoja muistisairas kärsiville.
Tehtävämme on tarjota ikääntyneille ja muistisairaille laadukasta yksilöllistä hoitoa ympäri vuorokauden. Tavoitteenamme on tarjota turvallista hoitotyötä kodinmaisissa olosuhteissa, joissa asukkaalla on oikeus itsemääräämiseen, yhteisöllisyyteen ja omaan aikaan. Tuemme ja aktivoimme ikääntyneiden olemassa olevaa toimintakykyä elämän loppuun asti.

PÖRTEHEMMET
Backvägen 1, 66270 Pörtom
Yksikön numero:  050 306 4936
Palveluyksikönpäällikkö: 040 160 0695

Pörtehemmetin sisäänkäynti.
Pörtehemmet, joka sijaitsee Pirttikylän keskuksessa Närpiön kaupungissa, on 17 paikkainen ympärivuorokautinen palveluasuminen.
Asukkailla on omat huoneet. Muutamassa huoneessa on yhteinen kylpyhuone/wc viereisen huoneen asukkaan kanssa. Pörtehemmet:ssa asuvat tarvitsevat apua ympäri vuorokauden.
Henkilökunta, johon kuuluvat palveluesimies, sairaanhoitajat ja lähihoitajat työskentelevät kuntoutettavan työtavan mukaisesti.
Kaikki ateriat valmistellaan yksiköissä, keittiön henkilökunta on Närpiön kaupungin palveluksissa. Närpiön kaupunki hoitaa siivous- ja kiinteistöpalvelut.
Pihlajalinnan etälääkäripalveluita on käytössä Pörtehemmet:ssä. Lääkärinkierrot ovat puhelimitse joka viikko. Neljä kertaa vuodessa Pihlajalinnan lääkäri käy henkilökohtaisesti paikalla.

ALVINAHEMMET
Parkgränd 1, 64610 Övermark
Yksikön numero: 050 409 9365
Palveluyksikönpäällikkö: 040 160 0707

Alvina rakennus ulkoa päin.
Alvina on ympärivuorokautinen palveluasuminen Ylimarkussa, Närpiössä joka rakennettiin vuonna 1983 ja kunnostettiin vuonna 2011. Asumisyksikössä on 21 paikkaa ja 3 intervalli huonetta.
Henkilökunta kostuu omaishoitajista, sairaanhoitajista ja yksikön johtajasta. Henkilökunta työskentelee kuntouttavan toiminnan mukaisesti ja toiminta keskittyy aktivointiin ja kuntoutukseen.
Tilat ovat suuret ja valoisat. Täällä löytyy kuntosali, oleskelutila, kampaaja/pedikyyrihuone, iso ruokasali, oma keittiö, iso puutarha ja useita ulkoilupaikkoja.

VILLA ROSA & HOLGER
Kirkkotie 6 A, 64200 Närpiö
Yksikön numero: 040 674 6081 (Rosa) ja 040 527 0398 (Holger)
Palveluyksikönpäällikkö: 040 663 2966

VILLA ALINA & EFRAIM
Kirkkotie 6 B, 64200 Närpiö
Yksikön numero: 040 357 2670 (Alina) ja 040 828 1791 (Efraim)
Palveluyksikönpäällikkö: Doris Sundström 040 584 6835

Kaksi kuvaa. Molemmissa vanhus ulkoilemassa.
Villa Alina ja Efraim on palveluasuminen iäkkäille ihmisille jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Rakennus on hiljattain remontoitu ja siinä on modernit apuvälineet, jotka helpottavat asukkaiden arkea. Yhteys asukkaiden läheisille on tärkeä ja heille annetaan mahdollisuuden aktiivisesti osallistua hoidossa.
Asukkaat saavat palvelua, ohjausta ja turvallisuutta ympäri vuorokauden. Tavoitteena on luoda mielekäs ja turvallinen elämä kodinomaisessa ympäristössä kunnioittaen ikääntyneiden yksityisyyttä, ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta sekä hyödyntää ja kannustaa heidän kykyjään osallistuen päivittäisiin askareisiin.
Me Villa Alinalla ja Efraimilla pyrimme aktivoivaan ja kuntouttavaan työskentelytapaan, jonka pohjana on kokonaisvaltainen ihmiskuva. Asiakkaiden arjen piristämiseksi järjestämme erilaista toimintaa, mihin he vapaasti voivat osallistua oman valinnan ja terveydentilan mukaan.

VILLA GÖTA & ÅKE
Kirkkotie 6 C, 64200 Närpiö
Yksikön numero: 040 674 6055 (Göta) ja 040 674 6054 (Åke)
Palveluyksikönpäällikkö: 040 674 6084

VILLA SVEA & IVAR
Kirkkotie 6 D, 64200 Närpiö
Yksikön numero: 040 674 6016 (Svea) ja 040 674 6082 (Ivar)
Palveluyksikönpäällikkö: 040 674 6015

PEDERSHEIM
Skrufvilankatu 8, 68910 Pännäinen
Vastaava hoitaja: 040 8051 958
Frida: 040 805 1937
Alina: 040 805 1957
Selma: 040 805 1938

Kuva Pedersheimistä ulkoa päin.
Pedersheim on 60 paikkainen ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö Pedersöressä. Pedersheimissä on yhteensä 60 paikkaa, neljässä eri yksikössä:
Alina on dementiayksikkö muistisairaille asukkaille. Alinassa on 15 asumispaikkaa ja kaksi intervallipaikkaa. Alinassa on lukitut ovet ja turvallinen ympäristö liikkumiseen.
Fridassa on 10 asumispaikkaa ja Selmassa 18 asumispaikkaa monisairaille vanhuksille. Hoito on kuntouttavaa ja tavoitteena on, että hoidamme asukkaitamme elämän loppuun asti. SAS-ryhmä jakaa asumisyksikön paikat hoidontarpeen mukaan.

PURMOHEMMET
Lillbyntie 231, 68940 Lillby
Purmohemmet: 044 085 0592
Palveluykiskönpäällikkö: Gunilla Nygård 044 085 0594
Vastaava hoitaja/lääkehuone: 06 786 1594

Kuva Purmohemmetistä ulkoa päin.
Purmohemmet on Pedersören kunnassa sijaitseva ympärivuorokautinen palveluasuminen sinulle, joka tarvitset ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Kaksikymmentä huonetta, joista yksi on parihuone, käytetään vakinaiseen asumiseen.
Kodinomaisessa ympäristössämme saat sisustaa huoneesi itse omilla huonekaluilla, tauluilla ja muilla tavaroilla. Läheisesi ovat tervetulleita vierailulle kaikkina vuorokauden aikoina. Arvostamme omaisten osallisuutta hoitoosi.
Paikalla on osaavaa ja työstään innostunutta henkilöstöä vuorokauden ympäri. Saat muutamia omahoitajia, jotka vastaavat erityisesti sinun huolenpidostasi. Muutaman viikon kuluttua meille muutostasi järjestämme keskustelutilaisuuden, johon osallistuu sinä, omaisesi, sairaanhoitaja ja yksi omahoitajista. Tapaamisen aikana täytämme elämäntarinalomakkeen ja laadimme henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Tarkoituksena on, että opimme tuntemaan toisemme mahdollisimman hyvin ja että olosi on turvallinen ja tunnet että sinusta pidetään hyvää huolta.
Purmohemmetissä on helppo mennä ulos omaisten tai henkilökunnan kanssa. Etenkin kesäisin vietämme paljon aikaa ulkona. Järjestämme säännöllisesti erilaista ohjelmaa, kuten laulutuokioita, hartauksia, bingoja, ryhmäjumppaa, yksilöllistä harjoittelua ym.
Tavoitteenamme on, että oma toimintakykysi säilyy mahdollisimman pitkälti ja että tunnet itsesi merkitykselliseksi ja hyvin voivaksi. Tarjoamme sinulle yksilöllistä huolenpitoa rauhallisessa ja turvallisessa ilmapiirissä.
Lääkärimme käy meidän luona joka toinen viikko, mutta tarvittaessa otamme häneen yhteyden muinakin aikoina. Purmohemmetissa saat asua myös elämän loppuvaiheessa.

Toimi näin:
Haet paikkaa Purmohemmetista täyttämällä hakulomake ”Asumisen tai intervallihoidon hakemus”. Hakemus lähetetään hoidon suunnitteluryhmälle. Saadessamme hakemuksesi laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Päätöksen perustana käytämme Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerejä luotettavan ja oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin:
Tarvitset ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.
Palvelu on maksullinen.
Laskutamme Purmohemmetissa asumisesta tuloperusteisen asiakasmaksun, asumisesta vuokrasopimuksen mukaisen erillisen vuokran sekä lisäksi palvelu- ja ateriamaksun.

ESSELUNDEN
Koulupolku 8, 68820 Ähtävä
Yksikön numero: 06 786 1590
Palveluyksikönpäällikkö: 040 352 4845

Kuva Esselundenista ulkoa päin.
Esselunden on ympärivuorokautinen palveluasuminen Pedersöressä. Koulupolulla 8 Ähätävällä asuu 22 asukasta, joilla on erilaisia avun tarpeita, suurin osa on iäkkäitä joilla on muistihäiriöitä ja monella useita sairauksia. Asukkaat vuokraavat huoneensa ja sisustavat omilla huonekaluilla, verhoilla jne. Meillä on ympäri vuorokauden paikallishoitajia ja arkisin paikalla on hoitajia päiväsaikaan.
Esselunden sai oman keittiön joka rakennettiin 90-luvulla, kolme siipeä kohtaavat talon sydämessä; päivä- ja ruokasali, siellä asukkaat kokoontuvat ruoka aikaan ja yhteisöön. Pyrimme piristämään vanhusten toimintakykyä ja siten edistämme fyysistä ja henkistä terveyttä. Tavoitteenamme on auttaa vanhusten tarpeiden mukaan hoitoon, valvontaan ja turvallisuuteen.
Hoitokuormitus ja henkilöstötiheys ovat lisääntyneet huomattavasti alusta lähtien. Täällä saa asua elämän loppuun asti, yhteistyötä vastuulääkärin, kotisairaalan ja palliatiivisen hoitotiimin kanssa hoito järjestetään asukkaan toiveiden mukaisesti. Haluamme ottaa huomioon elämäntilanteen – menneisyyden – nykyisen – sekä odotukset tulevaisuutta kohtaan.

Vuorohoito

LILLA FRIDOLF
Skrufvilankatu 8, 68910 Pännäinen
Yksikön numero: 040 805 1928 (07-21:30)
Vastaava hoitaja: 040 8051 958

Kuva Lilla Fridolfista ulkoa päin.
Lilla Fridolf Pedersheim LAY on 15 paikkainen intervalliyksikkö. Sinne tulevat asukkaat jaksoittain SAS-ryhmän päätöksen mukaan. Kuntouttavan intervallijakson tavoitteena on, että asukkaat voivat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. Intervallijaksot edistävät myös omaishoitajan jaksamista.

MARIELUND
Lötvägen 7, 66640 Maksamaa
Kanslia: 050 590 7247
Palveluyksikönpäällikkö: 040 353 2027
Vastaava hoitaja: 06 218 3819

Kuva Marielundista ulkoa päin.
Marielund on kodikas ympärivuorokautinen palveluasuminen missä on 21 asukaspaikkaa ja yksi intervalli paikka Maksamaassa. Yksikkö on tarkoitettu asukkaille jotka eivät enää pysty asumaan kotona kotihoidon tarjoamalla hoidolla ja palvelulla.
Tarjoamme korkealuokkaista ja turvallista hoitoa kodikkaassa ympäristössä.
Täällä me työskentelemme kuntouttavalla työtavalla, tuemme asukkaan toimintakykyä ja itsenäisyyttä mahdollisuuksien mukaan. Järjestämme merkityksellistä toimintaa ja ohjelmaa päivittäin.
Meillä työskentelee yksikön johtaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoitoavustajia.

SOLÄNGEN
Öurintie 25, 66800 Oravainen
Vastaava hoitaja: 06 218 3826

Solängen joka sijaitsee Vöyrin kunnassa Oravaisissa, on 16 paikkainen ympärivuorokautinen palveluasuminen. Tarjoamme ikääntyneille asuntoa korkealaatuisella hoidolla ja palvelulla. Meidän yksikkömme takaa yksilöllisen ja kodikkaan asunnon ympäri vuorokauden. Yksikkö on tarkoitettu ikääntyneille jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan kotihoidon palveluilla.
Täällä me työskentelemme kuntouttavan työskentelytavan mukaisesti joka tukee ikääntyneiden itsenäisyyttä ja omaa toimintakykyä yksilöllisten resurssien pohjalta. Mikäli mahdollista tarjoamme loppuelämän hoitoa.

TALLMO PALVELUKESKUS
Lotlaxintie 124, 66600 Vöyri
Palveluyksikönpäällikkö: 06 218 3817, 050 595 9569
Yksikön numerot:
Tallmogården 06 218 3837
Lönngården (hoito-osasto) 06 218 3830
Rosengården (dementia) 06 218 3835

Kolme kuvaa, joissa näkyy elämää Tallmogårdenissa.
Tallmogården joka sijaitsee Vöyrin kunnassa Tallmo palvelukeskuksessa on 18 paikkainen ja 1 intervalli paikkainen ympärivuorokautinen palveluasuminen. Parhaillaan rakennetaan uusi Tallmo palvelukeskus, joka tulee vaikuttamaan lähivuosien paikkamääriin.
Tarjoamme ikääntyneille korkealuokkaista hoitoa ja palvelua. Meidän asumisyksikkö takaa yksilöllisen ja kodikkaan asumisyksikön ympäri vuorokauden. Yksikkö on tarkoitettu ikääntyneille jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan kotihoidon tarjoaman hoidon ja palvelun avulla.
Täällä toimimme kuntouttavan työskentelytavan mukaisesti, joka tukee ikääntyneiden itsenäisyyttä ja omaa toimintakykyä yksilöllisten resurssien pohjalta.
Järjestämme mielekästä toimintaa ja työllistämistä päivittäin.
Mikäli mahdollista, tarjoamme loppuelämän hoitoa.
Kaksi kuvaa, joissa näkyy elämää Lönngårdenissa.
Lönngården on hoitoosasto (laitoshoito). Yksikössä on tällä hetkellä 12 paikkaa.
Lönngården sijaitsee Vöyrin kunnassa Tallmo palvelukeskuksessa. Parhaillaan rakennetaan uusi Tallmo palvelukeskus, joka tulee vaikuttamaan lähivuosien paikkamääriin.
Laitoshoito Lönngårdenin hoitoosastolla annetaan hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa oleville ikääntyneille, kun hoidon tarve on niin suuri että hoitoa ei ole tarkoituksenmukaista järjestää muulla tavalla se on muutoin perusteltua hoidon edellytykset huomioon ottaen. Haluamme antaa ikääntyneille ihmisarvoista elämää ja turvallista hoitoa sekä lääketieteellisistä syistä.
Täällä toimimme kuntouttavan työskentelytavan mukaisesti, joka tukee ikääntyneiden itsenäisyyttä ja omaa toimintakykyä yksilöllisten resurssien pohjalta.
Järjestämme mielekästä toimintaa ja työllistämistä päivittäin.
Mikäli mahdollista, tarjoamme loppuelämän hoitoa.
Kaksi kuvaa, joissa näkyy elämää Rosengårdenista.
Rosengården joka sijaitsee Vöyrin kunnassa Tallmo palvelukeskuksessa on 18 paikkainen ja 1 intervalli paikkainen pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen joka suuntautuu muistisairaiden hoitoon. Parhaillaan rakennetaan uusi Tallmo palvelukeskus, joka tulee vaikuttamaan lähivuosien paikkamääriin.
Tarjoamme ikääntyneille korkealuokkaista hoitoa ja palvelua. Meidän asumisyksikkö takaa yksilöllisen ja kodikkaan asumisyksikön ympäri vuorokauden. Yksikkö on tarkoitettu ikääntyneille jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan kotihoidon tarjoaman hoidon ja palvelun avulla.
Täällä toimimme kuntouttavan työskentelytavan mukaisesti, joka tukee ikääntyneiden itsenäisyyttä ja omaa toimintakykyä yksilöllisten resurssien pohjalta.
Järjestämme mielekästä toimintaa ja työllistämistä päivittäin.
Mikäli mahdollista, tarjoamme loppuelämän hoitoa.

FYRRYKARTANO
Vähänkyröntie 51, 66500 Vähäkyrö
Yksikön numero: 06 325 8422 (arkisin klo 8-15)
Osastojen numerot:
Edit: 040 487 2042
Eetu: 040 183 0241
Eeva: 040 486 8491
Palveluyksikönpäällikkö: 050 304 3471 

Kuva Fyrrykartanosta.
Fyrrykartano sijaitsee entisen Vähäkyrön kunnan keskustassa. Kuuluu nykyisin Vaasan kaupunkiin.
Fyrrykartanossa on kolme pienkotia (Eetu-, Eeva- ja Edit-koti), joissa on yhteensä 45 asuntoa. Huoneet ovat 25 m²:n kokoisia ja jokainen asunto sisältää oman kylpyhuoneen. Fyrrykartano on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät selviä omassa kodissaan avopalveluiden tuella. Pienkodeissa on ympäri vuorokauden hoitohenkilökunnan apu saatavilla tarpeen tullen. Jokaisella asukkaalla on vastuuhoitaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä omaisten ja eri ammattilaisten kanssa ohjaten ja neuvoen. Asukkaalle laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka pohjautuu mm. itsenäisen toimintakyvyn vahvistamiseen, osallisuuteen sekä itsemääräämisoikeuteen. Fyrrykartanon arvoperustana on ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, asiakaslähtöisyys, osallisuus ja vaikuttavuus. Fyrrykartano on koti, jossa kannustetaan yhteisöllisyyteen.

HIMALAJA PALVELUTALO
Himalajankatu 1, 65100 Vaasa
Palveluyksikönpäällikkö: 040 3529 161
Osastojen numerot:
Alppi: 040 537 4645 
Aurora: 040 358 8443 
Kastanja: 040 358 5846 
Kataja: 040 537 6948

Kuva Himalajan palvelutalosta.
Himalajan palvelutalossa on 3 suomenkielistä pienkotia Kataja, Kastanja ja Alppi sekä yksi ruotsinkielinen, Aurora. Asunnot, joita on yhteensä 58 on tarkoitettu muistisairaille, jotka eivät selviä omissa kodeissaan avopalvelujen tuella. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Teemme jokaiselle asukkaalle hyvinvointisuunnitelman, jonka avulla pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen yksilöllisen hoivan. Yhteisöllisyys on kulmakivemme. Omaiset ovat aina tervetulleita osallistumaan niin talon arkeen kuin juhlaankin. Vierailuaikoja ei ole, meille voi tulla silloin kun itselle sopii. Kotivierailut, mökkikäynnit, ostosretket ja kaikki vapaa-ajan toiminnot ovat mahdollisia ja myös toivottavia.

KOTIRANTA
Sorsantie 12 A
65230 Vaasa

Palveluyksikönpäällikkö: 040 7327 150
Osastojen numerot:
Aava: 040 645 8575 
Luoto: 040 645 8581 
Ulappa: 040 645 8578
Viken: 040 645 8572

Kuva Kotirannasta ulkoa päin.
Kotiranta tarjoaa ikääntyneille ympärivuorokautista, asukaslähtöistä ja turvallista asumista kodikkaassa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Kotirannassa on 60 asuntoa muistisairaille ikäihmisille. Neljästä pienkodista yksi on ruotsinkielinen. Arvoperustana on ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, toimintakyvyn tukeminen, asiakaslähtöisyys ja osallisuus.
Jokaiselle asukkaalle Kotirannassa tehdään moniammatillisessa tiimissä, yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa, henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma. Asukkaamme saavat yksilöllistä hoitoa ja apua arjessa. Tuemme yhteisöllisyyttä virikkeellisen toiminnan ja yhteisten kulttuuritapahtumien avulla.

KRANNILA
Sairaskodinkatu 7
65100 Vaasa

Palveluyksikönpäällikkö: 040 775 0541
Osastojen numerot:
Suoma: 040 641 3485
Senni: 040 357 6346
Hilta: 040 660 7951
Väinö: 040 647 5774

Kuva Krannilasta ulkoa päin.
Krannila on palveluasumisen yksikkö ikääntyville, jotka eivät selviä omassa kodissaan avopalvelujen tuella. Krannilassa on neljä pienkotia, Suoma, Senni, Hilta ja Väinö, yhteensä 60 asuntoa. Pienkodeissa on ympäri vuorokauden hoitohenkilökunnan apu saatavilla.
Krannila on koti, jossa kannustetaan yhteisöllisyyteen. Toimintamme arvot pohjautuvat itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja itsenäisen toimintakyvyn tukemiseen.

PRÄNTÖÖN HELMI
Kapteeninkatu 32
65200 Vaasa

Palveluyksikönpäällikkö: 040 7452 490
Osastojen numerot:
Kaisla: 040 846 3870
Lumme: 040 845 8557 
Simpukka: 040 085 2635 
Koralli: 040 846 3449

Kuva Präntöön Helmestä ulkoa päin.
Präntöön Helmi on toukokuussa 2018 valmistunut ikääntyneille tarkoitettu asumispalveluyksikkö. Präntöön Helmessä on neljä kodinomaista pienkotia, yhteensä 60 asuntoa, kukin 25 m² sisältäen kylpyhuoneen. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta on paikalla 24/7.
Präntöön Helmi tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa asukkailleen. Arvojamme ovat ihmisarvon ja yksilöllisyyden kunnioittaminen, turvallisuus, toimintakyvyn tukeminen, osallistava ja kuntouttava toiminta.
Me Präntöön Helmessä tahdomme, että asukkaamme saavat yksilöllistä hoitoa ja apua arjessa. Siksi teemmekin moniammatillisessa tiimissä, yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman.

RUUKINKARTANO
Palosaarentie 39, 65200 Vaasa
Yksikön numero: 040 126 1889
Palveluyksikönpäällikkö: 040 660 3934

Kuva Ruukinkartanosta ulkoa päin. Kuvassa myös koira.
Ruukinkartano tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista, asukaslähtöistä ja turvallista asumista kodikkaassa ympäristössä vanhuksen omia voimavaroja tukien ja ylläpitäen. Arvoperustana on ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, asiakaslähtöisyys, osallisuus ja vaikuttavuus.
Ruukinkartanossa on yhteensä 48 muistisairaalle ikäihmiselle tarkoitettua palveluasumispaikkaa, joista 31 on pitkäaikaiseen asumiseen ja 17 lyhytaikasihoitopaikkoja.
Lyhytaikais- eli Intervallihoidon tarkoituksena on tarjota tukea omaishoitajille ja mahdollistaa asiakkaan kotoa asumista mahdollisimman pitkään sairaudesta huolimatta. SAS (selvitä-arvioi-sijoita) –työryhmä tekee päätöksen palvelutalon asukkaaksi ottamisesta, sekä intervallihoitoa koskevat päätökset.

INTERVALLI

HIMALAJA VENNY & ELVI

Osastojen numerot:
Elvi: 040 537 2791
Venny: 040 538 3166
Palveluyksikönpäällikkö: 040 352 9161

Kuva Himalajasta ulkoa päin.
Himalajan Venny ja Elvi ovat pienkodit, jotka ovat tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa kotona selviytymisen tueksi sekä omaishoitajan tai läheisen ollessa lomalla/vapaalla. Meillä on kuntouttava työote, jonka tarkoituksena on tukea kotona asumista. Palvelutalon viikoittaiseen viriketoimintaan myös intervallin asiakkailla mahdollisuus osallistua.

SANDBO
Sokojantie 25, 68500 Kruunupyy
Palveluyksikönpäällikkö: Josefine Ådahl-Dahlnäs, 040 806 5963
Yksikön numero: 040 806 5742

HEIMBO
Hörbyntie 8, 68700 Kruunupyy
Palveluyksikönpäällikkö: Maria Knutar 040 498 2301
Vastaava sairaanhoitaja: 040 806 5841

LÄRKNÄS
Rantatie 8, 66200 Korsnäs
Moduuli 1: 050 447 7969
Moduuli 2: 050 533 6878
Moduuli 3: 050 421 0980
Palveluyksikönpäällikkö: Ann-Louise Salahddin 050 598 7010

Kuva Lärknäsistä ulkoa päin.
Lärknäs on pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen Korsnäsin kunnassa, Kyrkoby. Kiinteistö on rakennettu sekä remontoitu ja otettu käyttöön syksyllä 2021.
Lärknäs palveluasumisessa löytyy 35 asumispaikkaa jaettuna 3 moduuliin. Moduuli 1:ssä löytyy 11 asumispaikkaa ja ne ovat etusijalla muistihäiriöistä kärsiville. Moduuleista 2 ja 3 löytyy 12 asumispaikkaa. Kaksi asumispaikkaa on varattu vuorohoidon asukkaille.