Siirry sisältöön

Pohjanmaalla dialyysihoitoa saa Vaasan keskussairaalassa, Kristiinankaupungissa Selkämeren sairaalan alueella sekä Pietarsaaren sairaalassa. 

Dialyysiosastolla työskentelee lääkäri (nefrologi eli munuaistautien erikoislääkäri), konsultoiva lääkäri (Pietarsaari) sairaanhoitajia, apulaisosastonhoitajat, tiiminvetäjä, osastonhoitajat, sihteeri sekä laitoshuoltajia. Nefrologi käy säännöllisesti kaikissa yksiköissä.

Krooniset munuaistaudit kehittyvät hitaasti usein vuosien kuluessa. Tavallisimmat dialyysihoitoon johtavat diagnoosit ovat diabetes, hoitamaton verenpainetauti, krooniset munuaistulehdukset ja eräät perinnölliset munuaissairaudet. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa dialyysihoidon tarve on pysyvä.

Dialyysihoitomuoto ja hoidon aloitus suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kanssa. Dialyysi aloitetaan, kun lääke- ja ruokavaliohoidot ovat riittämättömiä. Dialyysihoitoon tullaan tavallisesti polikliinisen seurannan jälkeen munuaisten vajaatoiminnan edetessä, mutta joskus hoito voidaan joutua aloittamaan kiireellisesti.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta voi kehittyä esim. vaikeaan tulehdukseen tai kirurgiseen toimenpiteeseen liittyen. Akuutti munuaisten vajaatoiminta on usein palautuva ja dialyysihoito voidaan tuolloin lopettaa.

Dialyysihoitoa voidaan toteuttaa joko hemodialyysinä tai peritoneaalidialyysinä. Hemodialyysi toteutetaan useimmiten dialyysiosastolla, mutta potilas voidaan kouluttaa tekemään hoitoa kotonaan (kotihemodialyysi). Peritoneaalidialyysi on aina kotona tapahtuvaa hoitoa. Kotihoitomuodot sallivat vapaamman aikataulun ja mahdollistavat paremmin esimerkiksi työssä käymisen. 

Potilaan soveltuvuus munuaissiirtoon harkitaan. Suomessa munuaisensiirrot tehdään Helsingissä.

Ruokavalio ja lääkitys ovat tärkeitä ja tukevat dialyysihoitoa.

Hemodialyysi dialyysiosastolla

Dialyysiosastolla hemodialyysi tehdään tavallisemmin kolme kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan. Hoito edellyttää veritietä eli AV-fisteliä tai keskuslaskimokatetria.

Potilaita kannustetaan omatoimisuuteen hoidon totetuttamisessa.

Kotihemodialyysi

Kotihemodialyysihoidossa potilas toteuttaa hemodialyysihoidon kotonaan saatuaan siihen koulutuksen dialyysiosastolla. Potilas käy lisäksi säännöllisesti kontrolleissa dialyysiosastolla. Ongelmatilanteiden varalta tukena on puhelinpäivystys. 

Peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysissä ( vatsakalvo- tai pussidialyysi) potilaan oma vatsakalvo toimii dialyysikalvona. Hoitoa varten tarvitaan pysyvä katetri vatsanpeitteiden läpi vatsaonteloon.

Potilas koulutetaan peritoneaalidialyysihoidon totetukseen polikliinisesti dialyysiosastolla. Jatkossa potilaan vointia seurataan kontrollikäynneillä dialyysiosastolla.

Peritoneaalidialyysi voidaan toteuttaa  käsivaihtona, jolloin dialyysineste vaihdetaan käsin 4-5 kertaa vuorokaudessa. Pussivaihdot voi sovittaa omaan päiväohjelmaansa.

Automatisoidussa peritoneaalidialyysihoidossa  pussivaihto toteutetaan koneen avulla öisin potilaan nukkuessa

Lisätietoja hoidoista ja toimenpiteistä hoito-ohjeet.fi sivustolta.

Toimi näin – ota yhteyttä yksikön koordinoivaan osastonhoitajaan

Teemme yhteistyötä sairaalan eri yksiköiden, avohoidon, muiden dialyysiyksiköiden ja elinsiirtotoimiston kanssa.Järjestämme mahdollisuuksien mukaan vierasdialyysihoitoja. Vierasdialyyseja koskien pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ensisijaisesti siihen yksikköön missä toivot dialyysihoitoa.

Yhteystiedot

Vaasan keskussairaala 
Hietalahdenkatu 2-4
H0 kerros, sisäänkäynti rannan puolelta.

Dialyysin aukioloajat:

Ma, ke, pe 7:15 – 20:00

Ti, to, la ja su 7:15 – 15:00

Kanslia 06 213 2662. Puhelinaika dialyysin aukioloaikoina.

Koordinoiva osastonhoitaja Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Pietarsaaren sairaala
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1
Sisäänkäynti A tai H, 1. kerros

Dialyysin aukioloajat:

Ma, ke, pe kello 7:00 – 18:00

Ti, to, la kello 7:30-15:00

Kanslia 06 786 2239. Puhelinaika dialyysin aukioloaikoina.
Koordinoiva osastonhoitaja Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Selkämeren sairaala
Lapväärtintie 6
Sisäänkäynti, 1. kerros


Aukioloaika ja puhelinaika maanantai-lauantai kello 7.00-15.00, sunnuntaina suljettu

Kanslia 06 213 2794

Tiiminvetäjä 06 213 2794

Koordinoiva osastonhoitaja Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Lue lisää

Lue seuraavaksi: