Siirry sisältöön
Hyvinvointialueuudistus

Pelastuslaitos siirtyy liikelaitoksesta hyvinvointialueen toimialaksi

Pohjanmaan alueen pelastuspalvelut siirtyvät osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta vuoden 2023 alussa. Toiminta jatkuu pääpirteissään ennallaan, mutta organisaatio muuttuu kunnallisesta liikelaitoksesta osaksi itsehallinnollista hyvinvointialuetta.

Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä kaksi eri pelastuslaitosta: Pohjanmaan pelastuslaitos sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos. Pohjanmaan pelastuslaitokseen kuuluu tällä hetkellä 11 kuntaa. Vuonna 2023 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta-alue muodostuu maakuntajaon mukaisesti eli mukaan liittyvät Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy. Näiden pelastustoiminta eli vakinaiset palokunnat sekä kuusi sopimuspalokuntaa siirtyy nykyiseltä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

– Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut Vaasassa ainut 24/7-paloasema. Kun Pietarsaari liittyy vuodenvaihteessa mukaan, alueelle saadaan toinenkin 24/7 –paloasema, eli paloasema, jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden, pelastusjohtaja Tero Mäki kertoo.

Pohjanmaan alueen kartta, jossa on merkittynä kaikki hyvinvointialueeseen liittyvät kunnat

Hyvinvointialueuudistus ei sinällään muuta pelastuslaitoksen nykyistä toimintatapaa, sillä myös tulevaisuudessa hätätilanteessa apuun lähtevät onnettomuuspaikkaa lähimmät yksiköt kunta- ja hyvinvointialuerajoista riippumatta. Päivittäinen yhteistoiminta helpottuu ja Mäki ennakoi esimerkiksi ensivasteryhmien kouluttamisen helpottuvan, kun toiminnot kuuluvat samaan organisaatioon.

– Ensivaste on osa pelastuslaitoksen toimintaa. Alueella on 24 koulutettua palokuntaryhmää, joita voidaan hälyttää, jos ambulanssi ei ole heti tavoitettavissa. Palokunta voi antaa kehittynyttä ensiapua, kunnes ambulanssi saapuu. Tämä on eduksi kaikille asukkaille.

Vuoden 2021 alussa ensihoito eli ambulanssien toiminta siirtyi pelastuslaitokselta hyvinvointialueen kuntayhtymän alaisuuteen. Käytännössä esimerkiksi ambulanssit lähtevät hälytystehtäviin edelleen paloasemilta ja pelastajat, eli kansankielellä palomiehet, voivat toimia ensihoitajina ambulansseissa.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy

Pohjanmaan pelastuslaitokselta:

– 38 paloasemaa ja varikkoa
– 123 vakinaista henkilöä
– 909 sopimuspalokuntalaista

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta:

– 7 paloasemaa ja varikkoa
– 29 vakinaista henkilöä
– 161 sopimuspalokuntalaista

Uudet järjestelmät ja toimintatavat

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa eniten pelastustoimen rahoitukseen ja hallintoon. Hallinnon käyttämät järjestelmät muuttuvat ja luonnollisesti ottaa aikansa, että esihenkilöt ja muu henkilöstö ottavat haltuun uuden organisaation työ- ja toimintatavat, jotka ovat muovautumassa.

– Pelastuslaitoksesta tulee yksi hyvinvointialueen toimiala. Liikelaitoksena olemme aikaisemmin toimineet itsenäisesti, kun taas hyvinvointialueella olemme enemmän osa kokonaisuutta, Mäki kertoo.

Hyvinvointialueen yleisrahoituksesta päättää valtio, ja rahoituksen jakaminen alueen sisällä riippuu poliittisesta päätöksenteosta. Vastuu pelastustoimen rahoituksesta ja sen käytöstä eli esimerkiksi paloasemien uudisrakennuksista, vanhojen kiinteistöjen korjauksista ja kalustohankinnoista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Keski-Pohjanmaan palokunnat ovat saaneet paljon uutta kalustoa viime aikoina, kuten Bosundiin tämä kuvan uusi Faster-vene. Kruunupyyhyn, Luotoon ja Bosundiin on sijoitettu isompia pelastusveneitä, jotka ovat satamissa valmiudessa koko kesän.

Työryhmät valmistelevat tulevaa

Pelastustoimen siirtymistä osaksi hyvinvointialuetta valmistellaan yhteisessä valmisteluryhmässä. Pelastuslaitoksella on myös omat työryhmät pelastustoiminnalle ja onnettomuuksien ehkäisylle, joissa valmistellaan uuden toimialan organisaatiota ja toimintaa. Näissä kaikissa ryhmissä on edustus myös Kruunypyystä, Luodosta ja Pietarsaaresta.

– Pelastustoimelle ja koko hyvinvointialueelle tärkeät sopimuspalokunnat täytyy myös pitää tiiviisti tässä muutoksessa osallisena ja toimimaan uusissa järjestelmissä. Ilman sopimuspalokuntia, jotka moni tuntee ehkä edelleen vapaapalokuntina, emme pysty pitämään yllä nykyistä palvelutasoa ja turvaa alueen väestölle, Mäki korostaa.

Pelastuslaitoksen tehtäviin voit tutustua tarkemmin Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Vuoden 2023 alusta löydät tietoa pelastustoimesta hyvinvointialueen verkkosivuilta.