Siirry sisältöön
Yleinen

Perhekeskus – toimivan perhearjen tukena

Perhekeskus on verkosto, joka kokoaa kaikki lapsiperheiden palvelut yhteen. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee perheiden arkea kokonaisvaltaisesti. Ammattilaisille järjestetään koulutusta, jotta heillä olisi työvälineitä tukea perheiden erilaisia elämäntilanteita. Perhekeskuksen kohtaamispaikoilla halutaan tarjota kaikille lapsiperheille avoin tila, jossa eri toimijat järjestävät yhteistyössä monipuolisesti palveluita. Sähköinen perhekeskus taas mahdollistaa tiedonsaannin ja ohjausta ympäri vuorokauden.

Mikä on perhekeskus?  

Perhekeskuksen tavoitteena on, että perheet löytävät apua, tietoa ja vertaistukea yhdestä paikasta. Se ei välttämättä ole yksittäinen rakennus, vaan palvelut voivat olla eri tavoin alueelle sijoitettuna. Palvelut suunnataan kaikille alle 18-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.  

Perhekeskuksen ytimen muodostavat neuvolapalvelut, joiden ympärille luodaan tulevaisuudessa yhteistyöverkosto muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Visiona on, että asiakkaalla on tiedossa vastuuhenkilö, joka huolehtii asioiden sujuvasta etenemisestä. Hän kokoaa yhteen lapsen ja perheen lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja muitakin ammattilaisia tarpeen mukaan.  

Sirpa Manninen, perhekeskuksen projektipäällikkö, kertoo perhekeskuksen tavoitteista.   

Perhekeskuksen toimintamallilla pyritään siihen, että perheiden arki sujuu mahdollisimman hyvin. Jos elämässä tapahtuu muutoksia tai syntyy ongelmia, tulisi perheen saada helposti apua. Tavoitteena on parantaa ammattilaisten osaamista siten, että he tunnistavat asiakkaiden tarpeet. 

Kohtaamispaikassa on toimintaa koko perheelle 

Kohtaamispaikka on fyysinen tai sähköinen tila, jonka tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta, tarjota vertaistoimintaa sekä edistää yleisesti hyvää arkea. Eri toimijat voivat järjestää lapsille ja nuorille monipuolisesti erilaista toimintaa. Perhekeskushankkeen tavoitteena on perustaa kohtaamispaikkoja ympäri maakuntaa lähelle perheitä. Niiden perustaminen vaatii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistä kehittämistä ja suunnittelua. Sähköinen kohtaamispaikka voi olla hyvä vaihtoehto tavata muita perheitä virtuaalisesti. 

Sähköinen perhekeskus on saavutettavissa 24/7 

Perhekeskushanke on mukana kehittämässä sähköistä perhekeskusta, joka tarjoaa tietoa ja ohjausta perheille. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa on saatavilla myös sähköisiä lomakkeita, ajanvarausta ja chat-palveluita. Sähköinen perhekeskus mahdollistaa asioinnin vuorokauden ajasta riippumatta. 

Hankkeessa koulutetaan ammattilaisia verkostomaiseen työskentelyyn 

Perhekeskus-kehitystyö on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Kehitystyön aikana suunnitellaan otettavaksi käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä, jossa korostetaan toimivan arjen merkitystä lapsen perheessä. Lapset puheeksi-menetelmää koulutetaan kuluvan vuoden aikana 48 ammattilaiselle Pohjanmaan alueella. Eri ammattilaisten välinen yhteistyö nähdään tärkeänä, jotta perheiden elämäntilannetta voidaan tukea kokonaisuutena. 

Lapsiperheiden mukana olo kehittämistyössä on tärkeää, jotta perhekeskusta pystytään kehittämään oikeaan suuntaan. Tällä hetkellä hankkeen työntekijät kartoittavat yhteistyökumppaneita, ja tulevaisuudessa toivotaan lapsiperheitä mukaan kehittämiseen.