Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaalla halutaan osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon

Kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo, että päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä. Pohjanmaalla haasteeseen on tarttunut Pohjalaistiimi osana Sitran muutosohjelmaa. Tavoitteena on kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle.

Sitran tuoreen selvityksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa. Päätöksenteko tuntuu olevan kaukana tavallisen kansalaisen arjesta, ja sen haluttaisiin tulevan lähemmäksi ihmisiä.

Pohjanmaalla haasteeseen on tarttunut pohjalaistiimi osana Sitran muutosohjelmaa. Tarkoitus on luoda toimivampia asukasosallisuutta edistäviä rakenteita Pohjanmaalle, jotta asukkaiden ääni saadaan mahdollisimman hyvin kuuluviin. Käytännössä tämä tarkoittaa vuorovaikutuksen ja yhteisen työn tekemistä eri tahojen välillä asukasosallisuuden lisäämiseksi.

Äänestämisen rinnalle monipuolisempia vaikuttamistapoja

Suomalaisessa yhteiskunnassa tavallisin tapa osallistua päätöksentekoon on äänestäminen. Osa on sen lisäksi aktiivisesti mukana eri puolueissa, kun taas jotkut vaikuttavat paikallistasolla toivomalla lähikaupan valikoimaan sitä puuttuvaa tuotetta. Selvityksen mukaan Pohjanmaalla on keskimääräistä suurempi kiinnostus vaikuttaa päättäjiin kuin maassa muuten. Osallistumispotentiaalia löytyy suuresti ja Pohjanmaalla suhtaudutaan suurella kiinnostuksella uusiin osallistumismuotoihin.

– Selvitys osoittaa, että meidän asukkaista löytyy riittävä valmius osallistua laajemminkin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tämä on positiivinen uutinen, kertoo pohjalaistiimissä projektiin osallistuva Jessica Nygård.

Suomessa päättäjien ja kansalaisten käsitykset kuitenkin eroavat siitä, millaiset osallistumistavat koetaan houkuttelevaksi. Päättäjät haluaisivat tavata ihmisiä kasvokkain, kun taas kansalaiset haluaisivat osallistua verkon välityksellä. Uusille osallistumisen muodoille olisi myös tarve, jotta erilaiset ihmiset tavoitettaisiin.

– Kaikki eivät välttämättä halua tulla äänestyspaikoille vaikuttamaan. Tarvitaan monipuolisempia ja matalampia kynnyksiä vaikuttaa ihan tavallisessa arjessa, toteaa Nygård.

Lue lisää Sitran selvityksestä: https://www.sitra.fi/uutiset/yli-puoli-miljoonaa-suomalaista-haluaisi-osallistua-enemman-yhteiskunnalliseen-paatoksentekoon-jos-se-olisi-nykyista-helpompaa/

Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset – ”Pohjalaistiimi” – on yksi kuudesta tiimistä, jotka valittiin neljänteen Sitra Lab -muutosohjelmaan kehittämään ja kokeilemaan uusia kunnallisia vaikuttamisen tapoja. Tavoitteena on kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle. Sitra Labin muutosohjelman hakuun osallistui yhteensä 21 tiimiä ympäri Suomen.

Tutustu aiempaan uutiskirjeeseen: Kohti vahvempaa asukasosallisuutta Pohjanmaalla – Pohjanmaan hyvinvointialue