Siirry sisältöön
Hyvinvointialueuudistus

Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden turvaaminen

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 16. toukokuuta valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen tuomia muutoksia Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamiseen. Vuoden 2022 loppuun nämä palvelut tuottaa Kruunupyylle kuntayhtymä Soite.

– Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä ja toimialojen edustajat ovat tutustuneet ja vierailleet Kruunupyyn kunnan alueella sijaitsevissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä osana muutoksen valmistelua. Hyvinvointialue on tehnyt myös asukaskyselyn sekä jär­jes­tänyt tiedotus- ja keskustelutilaisuudet henkilöstölle, kunnan luottamushenkilöille ja väestölle, hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen kertoo.

Asiakkaiden toiveiden mukaisesti palveluita pyritään järjestämään jatkossakin mahdollisimman lähellä asiakasta. Lähipalvelujen turvaamiseksi laaditaan yhteistyösopimuksia Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Kiireellinen hoito jatkuu Kokkolassa

Ensihoidon toiminta ja päivystyspotilaiden hoito jatkuu ennallaan, jolloin esimerkiksi Kruunupyystä ambulanssilla Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystykseen tuotua potilasta voidaan jatkohoitaa samassa sairaalassa.  Pidempiaikaista hoitoa tai jatkohoitoa varten voidaan tapauskohtaisesti myöntää maksusitoumus. Kruunupyy on käyttänyt Soiten yhteispäivystystä ja lastenpäivystystä myös kiireellisiin perusterveydenhuollon käynteihin, mikä on mahdollista jatkossakin.

Kokkolan asumisyksiköissä asuvat kruunupyyläiset asumispalveluasiakkaat ja muista kunnista kotoisin olevat, Kruunupyyssä asuvat asiakkaat saavat jäädä asumaan nykyisiin yksiköihin. Tämä koskee ikääntyneitä, erityishuollon ja psykososiaalisten palvelujen asiakkaita. Tukipalvelut ja sopimukset siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on voimassa 31.12.2023 saakka, eikä palvelutason muuttaminen ole ajankohtaista vuoden 2023 aikana.

Henkilöstön saatavuus turvattava

Hyvinvointialueuudistuksessa henkilöstö siirtyy työskentelemään hyvinvointialueelle, jos vähintään 50 % henkilön työtehtävistä liittyy palveluihin, jotka siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Tällä hetkellä Kruunupyyn palveluita hoitavat osin sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät koko Soiten kuntayhtymän alueella.

– Tämä voi johtaa tilanteeseen, että vaikka Keski-Pohjanmaalla olisi kolme henkilöä tietyssä palvelussa, kukaan heistä ei ole siirtymässä Pohjanmaalle. Silloin meillä on edessä tekijäpula, kun koko tiettyä palvelua hoitava henkilöstö siirtyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, toteaa lapset, nuoret ja perheet -sektorin johtaja Pia-Maria Sjöström.

Aluehallitus keskusteli palveluiden järjestämisen vastuunjaosta ja päätti esittää vastuunjakotaulukkoa hyväksyttäväksi aluevaltuustolle. Aluevaltuusto käsittelee palveluiden vastuunjakoa kokouksessaan 6. kesäkuuta.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös talous- ja palkkapalveluiden järjestämistä, Eskoon ja Kårkullan erityishuollon sekä pelastuslaitoksen siirtoa Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen palautettiin uudelleen valmisteluun.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy Kruunupyyn kunnalta 1.1.2023

  • kouluterveydenhuolto, koulupsykologin ja kuraattorien palvelut sekä näiden toimitilat
  • ostopalvelusopimukset
  • siirtyvän henkilöstön henkilöstökulut

Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy kuntayhtymä Soitelta 1.1.2023

  • fyysisesti Kruunupyyssä sijaitseva ja kruunupyyläisiä palveleva toiminta
  • Kruunupyytä koskevat ostopalvelusopimukset
  • Kruunupyyssä työskentelevä henkilöstö ja henkilöstökulut
  • Terveysasemien kiinteistöt Kruunupyyssä, Teerijärvellä ja Alavetelissä, asumisyksiköitä, päiväkeskuksia, kotihoidon, kouluterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon käyttämiä tiloja.
  • muuta omaisuutta noin 40 000 euron arvosta sekä kuntayhtymä Soiten purkamisesta palautuvaa pääomaa noin 231 000 euroa.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.