Siirry sisältöön
Yleinen

SONet BOTNIA vahvistaa vaikuttavaa sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä

SONet BOTNIA on toiminut jo 20 vuotta joustavana ja ketteränä kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin vastaavana sosiaalialan aluelähtöisenä tiedon tuottajana, palvelujen ja osaamisen kehittäjänä. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan kiinnittyminen hyvinvointialueiden rakenteisiin ja arkeen on ajankohtainen ja tulevaisuuden kannalta tärkeä asia.

– SONet BOTNIAlla on runollinen nimi. Se viittaa sosiaalialan osaamiskeskuksen (SO) toimintaan kolmen pohjalaismaakunnan (BOTNIA), alueellisesti ja valtakunnallisesti kattavassa verkostossa (Net).  Sosiaalialan osaamiskeskus tukee Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen eheää, taloudellisesti kestävää ja vaikuttavaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta, kertoo kehitysjohtaja Arto Rautajoki.  

SONet BOTNIA on toiminut jo 20 vuotta joustavana ja ketteränä kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin vastaavana sosiaalialan aluelähtöisenä tiedon tuottajana, palvelujen ja osaamisen kehittäjänä. Alun perin toiminta lähti liikkeelle Vaasan, Kokkolan, Seinäjoen ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.  Sillä koottiin maakuntapohjaisesti, alue- ja sektorirajat ylittäen asiantuntijatahoja ja palvelujen tuottajia verkostopohjaiseen ja monialaiseen kehittämistyöhön. SONet BOTNIA on valmistellut ja toteuttanut yhteistyössä alueellaan mm. lukuisia valtionavusteisia kehittämishankkeita lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä, aikuissosiaalityössä, vammaissosiaalityössä ja ikäihmisten palvelujen kehittämisessä.   

SONetBOTNIA-tiimiin kuuluvat Emmi Hakala, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tuula Mulju, kehittämissuunnittelija ja Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija

Toiminnallaan SONet BOTNIA on turvannut tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä yhteistyössä ruotsinkielisen valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskus FSKC:n kanssa.  SONet BOTNIAn sopimus- ja verkosto-organisaation muodostavat nykyään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen kaupunki  (1.1.2023 alkaen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue) ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, jonka yhteyteen SONet BOTNIA on hallinnollisesti organisoitunut. 

Eduskunta muutti tänä kesänä lakia sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta niin, että kuntien sijasta sosiaalialan osaamiskeskuksen voivat muodostaa kunkin toimialueen hyvinvointialueet yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten, maakunnan liittojen, aluehallintovirastojen, järjestöjen ja yritysten sekä muiden sosiaali- ja terveysalalla toimivien tahojen kanssa.  Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan kiinnittyminen hyvinvointialueiden rakenteisiin ja arkeen on ajankohtainen ja tulevaisuuden kannalta tärkeä asia. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla SONet BOTNIA toimii jo tulevien hyvinvointialueiden sisällä.

Toimita tukee arjen käytäntöjen uudistamista

SONet BOTNIA integroi tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä arjen käytäntöjen uudistumisen tueksi. 

– Tuomme yliopistojen sosiaalityön käytäntötutkimuksen yhteistyötä alueelle, kiinnitämme sitä kuntien ja hyvinvointialueiden rakenteisiin ja toimintaan sekä levitämme ja juurrutamme tutkimustietoa. Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen kehittymistä, menetelmällisyyden vahvistumista ja sote-integraatiota edistävillä valtion tutkimusrahoitushankkeilla (sosiaalityön VTR-hankkeet) jalkautetaan sosiaalityön yliopistotasoista, käytäntöä palvelevaa tutkimusta hyvinvointialueita (3) palvelevaksi. Tästä esimerkkejä ovat monet rakenteellisen sosiaalityön, aikuissosiaalityön, lastensuojelun, taloussosiaalityön ja monikulttuurisen sosiaalityön tutkimushankkeet, joissa SONet BOTNIA on aktiivisena osatoteuttajana tai yhteistyökumppanina, kertoo Arto Rautajoki.

SONet BOTNIA toimii valtakunnallisesti eri yhteisverkostoissa esim. sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNetin, ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston, THL:n ja kuntaliiton kanssa sekä sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunnissa, jaoksissa, työryhmissä ja hankkeiden ohjausryhmissä. Se käyttää niissä hankkimaansa tietoa ja osaamista vuoropuhelussa alueensa kanssa ja vie myös alueen näkemyksiä valtakunnalliseen lakivalmisteluun.

– Pohjoismainen erityistehtävä rakentaa pohjoismaisia yhteistyöverkostoja koko sosiaalialan osaamiskeskusverkoston käyttöön. Se vahvistaa pohjoismaisella tiedolla ja osaamisella SONet BOTNIAn kokonaisuutta. Olemme ylpeitä tästä tehtävästä, jota on toteutettu aiemmin Vaasasta ja nyt Pohjanmaan hyvinvointialueelta käsin, Rautajoki sanoo.