Siirry sisältöön
Yleinen

Sosiaalihuollon palveluohjauksen uusi puhelinpalvelu neuvoo lapsiperheitä ja työikäisiä

Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluohjauksen puhelinpalvelusta saa ohjausta, neuvontaa ja tietoa sosiaalihuollon palveluista ja etuuksista 22. marraskuuta alkaen. Palvelu on suunnattu erityisesti lapsiperheille ja työikäisille.

Sosiaalihuollon palveluohjaus ei ole uusi palvelu, sillä sitä on tähän saakka tarjonneet kuntien sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät. Palvelu on kuitenkin haluttu keskittää ja siten helpottaa yhteydenottoa.  

– Kunnissa on ollut ohjausta tarjolla vaihtelevasti. On ollut esimerkiksi rajoitettuja puhelinaikoja ja yksi työntekijä on saattanut tehdä tätä osana muita tehtäviään. Nyt kaikilla Pohjanmaan asukkailla on mahdollisuus saada tasa-arvoisemmin ohjausta ja neuvontaa, kun palvelu on auki joka arkipäivä, asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö Ann-Christin Sundsten kertoo. 

Sosiaalihuollon palveluohjauksen numeroon vastaavat sosiaaliohjaajat ovat perehtyneet lasten, nuorten ja perheiden sekä työikäisten sosiaalihuollon palveluihin. He työskentelevät kokoaikaisesti palveluohjauksessa. 

Palveluohjaus on kaksikielinen palvelu. Kun asiakas soittaa palveluohjauksen numeroon, soittajan tulee valita valikosta vain aihepiiri, jota oma asia koskee: joko lapsi- ja perheasiat tai työikäiset.

Neljä naista istuu sinisellä sohvalla.
Sosiaaliohjaajat Sarah Goodwin, Mari Wiklund, Jannica Engman ja Pia Lindedahl vastaavat Sosiaalihuollon palveluohjauksen puheluihin. He rohkaisevat soittamaan palveluohjaukseen ja kysymään neuvoa lapsia, nuoria ja perheitä sekä työikäisiä koskevissa asioissa.

Yhdellä soitolla suoraan palveluun 

Sosiaalihuollon palveluohjaus tarjoaa nimensä mukaisesti ohjausta soittajan tarvitsemiin palveluihin. Puhelun aikana kartoitetaan soittajan tilanne ja sen perusteella soittaja ohjataan hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Sundsten neuvoo soittamaan palveluohjauksen numeroon, jos arjessa on haasteita tai huolia, joihin tarvitsee apua. Ne voivat liittyä niin taloudelliseen tilanteeseen kuin vanhempien henkiseen hyvinvointiinkin. 

– Jos esimerkiksi vanhemmilla on uupumusta, sosiaaliohjaaja voi tehdä ensiarvion ja ohjata soittajan hänen tarvitsemaansa hyvinvointialueen tuottamaan palveluun. Tässä palvelussa voidaan tehdä kattavampi arviointi palvelutarpeesta ja aloittaa asiakkuus. Soittaja voi saada myös kehotuksen ottaa yhteyttä Kelan palveluihin tai vinkkejä kolmannen sektorin toiminnasta, mistä voisi saada tukea arkeen, Sundsten kertoo. 

– Varmasti suurin osa yhteydenotoista tulee aikuisilta, mutta kyllä nuoretkin voivat soittaa ja kysyä neuvoa esimerkiksi kuraattorin tai matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista. 

Palveluohjauksessa voi halutessaan asioida myös nimettömänä ja saada neuvoja vain yleisellä tasolla. Jos kuitenkin haluaa, että puhelun aikana tehdään esimerkiksi anomus kuljetuspalvelusta, täytyy soittajan siinä tapauksessa kertoa henkilötietonsa. 

Sosiaalihuollon palveluohjauksen puhelut nauhoitetaan palvelun laadun kehittämiseksi. 

Sosiaalihuollon palveluohjauksella on myös lähineuvontapisteet Vaasan keskussairaalassa, Malmin terveyskeskuksessa ja sairaalassa Pietarsaaressa sekä Mustasaaren terveyskeskuksessa. Lisätietoa lähineuvontapisteistä löydät verkkosivuiltamme.

Sosiaalihuollon palveluohjaus 22.11.2023 alkaen 

Puh. 06 218 9400 

Avoinna ma–to klo 8-15 ja pe klo 8–14.