Siirry sisältöön
Nainen ja mies seisovat ambulanssinnäköisen auton vierellä keskustelemassa. Mies osoittaa auton katolla olevaa sinistä vilkkuvaloa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä päätti tammikuussa 2023, että hyvinvointialueen alueella ryhdytään kehittämään kotiin vietäviä päivystyspalveluita. Hankkeelle valittiin projektipäällikkö, ja hanke alkoi varsinaisesti 6.3.2023.

Toiminnan pilotoinnin kohteeksi valittiin Vaasan alue. Hanke aloitettiin toiminnan suunnittelulla, ja melko nopeasti pilotointialuetta päätettiin kasvattaa kattamaan myös Mustasaaren kunnan alueen. Lisäksi hankkeeseen päätettiin sisällyttää ensihoidon kiireettömien tehtävien käsittely puhelimessa tehtävällä hoidon tarpeen arviolla.

Elokuussa hanke siirtyi Tulevaisuuden Sotekeskus –hankkeen alle.

Tavoitteena toiminnalle oli vähentää siirtojen aiheuttamaa haittaa iäkkäiden potilaiden kohdalla, ja toisaalta vähentää kuormitusta päivystysyksiköissä. Samalla saataisiin myös vietyä akuuttihoidon asiantuntemusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin.

Lue lisää: Iäkkäiden hoidon tueksi otetaan käyttöön uusia palveluita

Yhteystiedot:

Vesa Aro, projektipäällikkö
Puh. 040 186 3662, vesa.aro@ovph.fi