Siirry sisältöön
Perhekeskus

Perhekeskuksen tavoitteena on, että perheet löytävät apua, tietoa ja vertaistukea yhdestä paikasta. Se ei välttämättä ole yksittäinen rakennus, vaan palvelut voivat olla eri tavoin alueelle sijoitettuna. Palvelut suunnataan kaikille alle 18-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Perhekeskuksen ytimen muodostavat neuvolapalvelut, joiden ympärille luodaan tulevaisuudessa yhteistyöverkosto muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Visiona on, että asiakkaalla on tiedossa vastuuhenkilö, joka huolehtii asioiden sujuvasta etenemisestä. Hän kokoaa yhteen lapsen ja perheen lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja muitakin ammattilaisia tarpeen mukaan.

Kehittämistyön tavoitteet

Perheille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta pyritään parantamaan ja tuomaan lähemmäs perheitä. Tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemansa avun helposti ja joustavasti. Alueellisen kehittämistyön tavoitteet ovat:

  • Luodaan alueelle toimintamalli, jossa ammattilaiset pystyvät sujuvasti tekemään yhteistyötä perheiden auttamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • Järjestetään ammattilaisille koulutusta, jotta heillä on työvälineitä tukea perheiden erilaisia elämäntilanteita. Koulutus keskittyy Lapset puheeksi -menetelmään ja Voimaperheet-menetelmään.
  • Kehitetään kohtaamispaikkoja Pohjanmaan alueelle
  • Kehitetään sähköinen perhekeskus

Verkostot kehittämistyön tukena

Perhekeskuskehittämistä tehdään sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Alueella tehtävä verkostotyö on keskeinen osa hankkeen kehittämistyötä ja yhteistyötä tehdään laajalti eri toimijoiden kanssa; asukkaiden, ammattilaisten, johtajien sekä järjestöjen kanssa. Monipuolisten näkemysten saaminen eri toimijoilta auttaa kehittämistyötä menemään oikeaan suuntaan. Perhekeskushanke on tiiviisti mukana myös kansallisen tason kehittämistyössä, jota ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tule mukaan kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja!

Kehitämme palveluita yhdessä alueen lapsiperheiden, ammattilaisten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Virtuaalisilla kahvihetkillä pääset kuulemaan, keskustelemaan ja ihmettelemään yhdessä ajankohtaista lapsiperheiden palveluista.

SYKSYN 2023 VIRTUAALIKAHVIT

25.8.23 klo 13-14 Lapsen ja perheiden hyvinvointi digitaalisessa maailmassa. Toisena aiheena esittelemme, miltä näyttää Pohjanmaan perhekeskus. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

29.9.23 klo 13-14 Improved access to welfare services. Toisena aiheena sähköisen perhekeskuksen palvelut. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

27.10.23 klo 13-14 Päihteidenkäyttö raskausaikana. Kuinka hoito toteutuu käytännössä, kriteerit hoidolle. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

24.11.23 klo 13-14 Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto tammikuussa. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

15.12.23 klo 13-14 Miltä näyttää Pohjanmaan perhekeskus ensi vuonna? Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän tarkoituksena on tukea lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Kyse voi olla esimerkiksi lasten koulunkäynnistä, vanhempien muuttuneesta terveydentilasta, muutosta uudelle paikkakunnalle tai muusta tilanteesta, joka vaikuttaa lapsen tai nuoren elämään. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kärjistyminen.

Lapset puheeksi -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita läpi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen. Neuvonpito kutsutaan koolle, mikäli LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja suunnitellaan yhdessä toimia arjen tueksi.

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Toimintamallissa vanhemmille pyritään antamaan työkaluja vastaamaan lapsen käyttäytymisen haasteisiin. Tavoitteena on antaa vanhemmille voimavaroja sekä lisätä jaksamista.

Perhekeskuksen kohtaamispaikka on fyysinen tai sähköinen tila, jonka tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta, tarjota vertaistoimintaa sekä edistää yleisesti hyvää arkea. Eri toimijat voivat järjestää lapsille ja nuorille monipuolisesti erilaista toimintaa. Perhekeskushankkeen tavoitteena on perustaa kohtaamispaikkoja ympäri maakuntaa lähelle perheitä. Niiden perustaminen vaatii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistä kehittämistä ja suunnittelua. Sähköinen kohtaamispaikka voi olla hyvä vaihtoehto tavata muita perheitä virtuaalisesti.

Kohtaamispaikan kriteerit

Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaa ohjaavat laatukriteerit, jotka auttavat perhekeskuksia ja paikallisia toimijoita organisoimaan ja kehittämään toimintaa kohtaamispaikan tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti. Kriteereillä ohjataan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan ja -verkoston kokonaisuutta, ei yksittäisen toimijan toimintaa.

Kohtaamispaikat

Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusryhmä

Oletko huolissasi lapsesi kiukkuisuudesta, uhmakkuudesta, sosiaalisten suhteiden vaikeudesta? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo kateissa? Ihmeelliset vuodet -ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten uhmakkuutta, ja kiukkuisuutta. Pohjanmaan Perheneuvola kokoaa Ihmeelliset vuodet – ohjelman mukaista vanhempien ryhmää, johon mahtuu n.10 vanhempaa, jotka ovat huolissaan siitä, miten voisivat auttaa 6-8 -vuotiasta lastaan. Ryhmä kokoontuu iltapäivisin noin 15 kertaa 2 tuntia kerrallaan (ryhmässä tarjotaan välipala). Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmä alkaa 14.3.2023.

  • Yhteydenotot kiinnostuksesta osallistua ryhmään tulisi tapahtua viimeistään 28.2.
  • Ryhmän kokoontumispaikka Vaasassa.
  • Ennen ryhmän aloittamista tulisi osallistua haastatteluun.

Perhekeskus vinkkaa

Tässä on ehdotuksia tapahtumista ja ryhmistä, joita eri järjestöt ja organisaatiot järjestävät

Vaasan ensi ja turvakoti:

Lapsella on asiaa. Lasten erovertaisryhmä 7-11-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Sam 044 773 2431, Tilda 044 726 2452, erotyo@vaasanturvakoti.fi.

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä. Ryhmään on maksuton ja siihen otetaan max 8 osallistujaa/ryhmä. Ilmoittautua voi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot: Sam 044 773 2431, Tilda 044 726 2452, erotyo@vaasanturvakoti.fi

Ryhmiin on jatkuva ilmoittautuminen ja seuraava ryhmä alkaa, kun osallistujia on riittävä määrä. Lue lisää.

Vertaistukiryhmä eronneille isille. Osallistuminen on maksutonta.

Punainen Risti: Punaisen Ristin vauvakahvila koostuu tapaamisista erilaisin teemoin tuleville ja uusille vanhemmille. Ilmoita osallistumisesta https://oma.punainenristi.fi/event/21664 tai sähköpostitse Malin.Sunabacka@redcross.fi.

Sähköinen perhekeskus tarjoaa luotettavaa tietoa ja ohjausta lapsille, nuorille ja perheille vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on yksi osoite, joka kokoaa yhteen tietoa ja palveluita

  • Perheille ja perhettä perustamassa oleville
  • Lapsille ja nuorille
  • Ammattilaisille

Sähköiseen perhekeskukseen on suunnitteilla muun muassa sähköisiä lomakkeita, ajanvarausta ja Chat-palveluita. Perhekeskushanke on mukana valtakunnallisessa kehitystyössä, jossa suunnitellaan sähköistä perhekeskusta.

Yhteystiedot perhekeskuksen työntekijöihin:

Lisätietoa hankkeesta: