Siirry sisältöön
Perhekeskus

Perhekeskuksen tavoitteena on, että perheet löytävät apua, tietoa ja vertaistukea yhdestä paikasta. Se ei välttämättä ole yksittäinen rakennus, vaan palvelut voivat olla eri tavoin alueelle sijoitettuna. Palvelut suunnataan kaikille alle 18-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Perhekeskuksen ytimen muodostavat neuvolapalvelut, joiden ympärille luodaan tulevaisuudessa yhteistyöverkosto muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Visiona on, että asiakkaalla on tiedossa vastuuhenkilö, joka huolehtii asioiden sujuvasta etenemisestä. Hän kokoaa yhteen lapsen ja perheen lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja muitakin ammattilaisia tarpeen mukaan.

Kehittämistyön tavoitteet

Perheille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta pyritään parantamaan ja tuomaan lähemmäs perheitä. Tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemansa avun helposti ja joustavasti. Alueellisen kehittämistyön tavoitteet ovat:

  • Luodaan alueelle toimintamalli, jossa ammattilaiset pystyvät sujuvasti tekemään yhteistyötä perheiden auttamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • Järjestetään ammattilaisille koulutusta, jotta heillä on työvälineitä tukea perheiden erilaisia elämäntilanteita. Koulutus keskittyy Lapset puheeksi -menetelmään ja Voimaperheet-menetelmään.
  • Kehitetään kohtaamispaikkoja Pohjanmaan alueelle
  • Kehitetään sähköinen perhekeskus

Verkostot kehittämistyön tukena

Perhekeskuskehittämistä tehdään sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Alueella tehtävä verkostotyö on keskeinen osa hankkeen kehittämistyötä ja yhteistyötä tehdään laajalti eri toimijoiden kanssa; asukkaiden, ammattilaisten, johtajien sekä järjestöjen kanssa. Monipuolisten näkemysten saaminen eri toimijoilta auttaa kehittämistyötä menemään oikeaan suuntaan. Perhekeskushanke on tiiviisti mukana myös kansallisen tason kehittämistyössä, jota ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tule mukaan kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja!

Kehitämme palveluita yhdessä alueen lapsiperheiden, ammattilaisten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Virtuaalisilla kahvihetkillä pääset kuulemaan, keskustelemaan ja ihmettelemään yhdessä ajankohtaista lapsiperheiden palveluista.

KEVÄÄN 2023 VIRTUAALIKAHVIT:

20.1.23 klo 13–14 Duo-vanhemmuus, kaksikulttuurinen perhe-elämä

17.2.23 klo 13–14 Raskaana olevien ja synnyttäjien masennus

17.3.23 klo 13–14 Sosiaalipalvelut lapsiperheille

14.4.23 klo 13–14 Nuorten päihdetilanne alueella

26.5.23 klo 13–14 Ilmainen ehkäisy ja seksuaaliterveys

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän tarkoituksena on tukea lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Kyse voi olla esimerkiksi lasten koulunkäynnistä, vanhempien muuttuneesta terveydentilasta, muutosta uudelle paikkakunnalle tai muusta tilanteesta, joka vaikuttaa lapsen tai nuoren elämään. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kärjistyminen.

Lapset puheeksi -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita läpi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen. Neuvonpito kutsutaan koolle, mikäli LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja suunnitellaan yhdessä toimia arjen tueksi.

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Toimintamallissa vanhemmille pyritään antamaan työkaluja vastaamaan lapsen käyttäytymisen haasteisiin. Tavoitteena on antaa vanhemmille voimavaroja sekä lisätä jaksamista.

Perhekeskuksen kohtaamispaikka on fyysinen tai sähköinen tila, jonka tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta, tarjota vertaistoimintaa sekä edistää yleisesti hyvää arkea. Eri toimijat voivat järjestää lapsille ja nuorille monipuolisesti erilaista toimintaa. Perhekeskushankkeen tavoitteena on perustaa kohtaamispaikkoja ympäri maakuntaa lähelle perheitä. Niiden perustaminen vaatii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistä kehittämistä ja suunnittelua. Sähköinen kohtaamispaikka voi olla hyvä vaihtoehto tavata muita perheitä virtuaalisesti.

Kohtaamispaikan kriteerit

Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaa ohjaavat laatukriteerit, jotka auttavat perhekeskuksia ja paikallisia toimijoita organisoimaan ja kehittämään toimintaa kohtaamispaikan tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti. Kriteereillä ohjataan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan ja -verkoston kokonaisuutta, ei yksittäisen toimijan toimintaa.

Kohtaamispaikat

Ruotsinkielinen vertaistukiryhmä: Järjestämme keväällä yhdessä Barnavårdsföreningen kanssa ruotsinkielisen ADHD -lasten vertaistukiryhmän 11-15 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Diagnoosia ei tarvitse olla tullakseen mukaan.

ADHD osana arkea. Tervetuloa mukaan ADHD -nuorten vertaistukiryhmään. Ryhmä on tarkoitettu teini-ikäisten lasten vanhemmille, diagnoosia ei tarvitse olla tullakseen mukaan.

Kiintymysvanhemmusperhe ry:n kahvila aloittaa toimintansa Vaasassa! Tervetuloa keskustelemaan kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä kasvatuksesta. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet vaikkei kahvilan aihe sinulle olisikaan ajankohtainen

Lapset ovat lämpimästi tervetulleita! Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Perhekeskuksesta löytyy mikro omien eväiden lämmittämiseen.

Mitä Vähänkyrön nuorille kuuluu?

Tuntuuko vanhemmuus joskus hankalalta? Lähteekö nuori lapasesta? Haluatko ymmärtää nuortasi paremmin? Tule kuulemaan aiheesta lisää! 

Tilaisuudet järjestetään Tervajoen koulun ruokalassa, ja ne on suunnattu erityisesti Vähänkyrön 5.-9.- luokkalaisten vanhemmille. Kaikki nuorten asioista kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita! Tilaisuudet ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua.

Sähköinen perhekeskus tarjoaa luotettavaa tietoa ja ohjausta lapsille, nuorille ja perheille vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on yksi osoite, joka kokoaa yhteen tietoa ja palveluita

  • Perheille ja perhettä perustamassa oleville
  • Lapsille ja nuorille
  • Ammattilaisille

Sähköiseen perhekeskukseen on suunnitteilla muun muassa sähköisiä lomakkeita, ajanvarausta ja Chat-palveluita. Perhekeskushanke on mukana valtakunnallisessa kehitystyössä, jossa suunnitellaan sähköistä perhekeskusta.

Yhteystiedot perhekeskuksen työntekijöihin:

Lisätietoa hankkeesta: