Siirry sisältöön

”Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille”, Tulkoti, hankkeen taustalla on kansallinen tavoite siitä, että iäkäs ihminen voi asua turvallisesti kodissaan pitempää. Tavoitteena on hankkeen avulla siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi ja luoda turvalliset olosuhteet kotona asumiselle. Tavoite on myös edistää henkilöstöresurssit sekä parantaa kotihoidon laatua.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä palveluohjauksen, kotihoidon, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seudullisten Tulevaisuuden sote-keskus– ja Prima Botnia-hankkeiden kanssa.

Hankkeen keskiset kohderyhmät ovat kotona asuvat iäkkäät, jotka ovat hakeneet kotihoidon palveluja, mutta eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Toisena kohderyhmänä ovat kotihoidon johtajat ja esihenkilöt sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat.

Lisää tietoa löytyy Innokylästä.

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023 

Hankkeen tila: Päättynyt

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hankkeen rahoitus: 1 140 000 euro (1.1.2022-31.12.2023) 

Avainsanat: kotihoito, kotona asuminen, tukea iäkkäille, SIB-malli, hyvinvointiteknologia, tietojohtaminen, asiakasosallisuus 

Projektin työntekijät (vasemmalta): Madeleine Isuls, Rebecka Sjöberg, Matilda Henriksson, Mikaela Guldén, André Åkerholm, Minna Aro, Linda Kontturi

Yhteystiedot 

André Åkerholm, hankepäällikkö
andre.akerholm@ovph.fi, +358 40 5619 112

Matilda Henriksson, hanketyöntekijä
matilda.henriksson@ovph.fi, +358 40 4894 870

Madeleine Isuls, hanketyöntekijä
madeleine.isuls@ovph.fi, +358 40 1883 254

Mikaela Guldén, hanketyöntekijä 
mikaela.gulden@ovph.fi, +358 40 1956 706

Linda Kontturi, hankekoordinaattori
linda.kontturi@ovph.fi, +358 40 1681 330

Minna Aro, hanketyöntekijä
minna.aro@ovph.fi, +358 40 1938 324

Rebecka Sjöberg, hanketyöntekijä
rebecka.sjoberg@ovph.fi, +358 40 5571 176