Siirry sisältöön
Yleinen

TKI-yksikkö tuottaa ja tekee näkyväksi tutkimuspohjaista tietoa

Kehityspäällikkö Pia Nyman kertoo Tutkimus, kehitys ja innovaatiot –yksiköstä (TKI). ”Kannustamme innovatiivisiin ratkaisuihin hyvinvointialueellamme ja luomme verkostoja niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Meidän tiimissä työskentelee tällä hetkellä kuusi henkilöä ja kuulumme Strategia ja yhdyspinnat -tulosalueeseen,” kirjoittaa Pia Nyman.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot –tiimiin kuuluvat Tuula Mulju, Susann Brunell, Pia Nyman, Marjo Hanna-Jama, Tom Jussil ja Eva Östervik
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot –tiimiin kuuluvat Tuula Mulju, Susann Brunell, Pia Nyman, Marjo Hanna-Jama, Tom Jussil ja Eva Östervik

Tutkimus, Kehittäminen ja Innovaatiot (TKI) -yksikössä tuotamme ja teemme näkyväksi tutkimuspohjaista tietoa ja parannamme sen saatavuutta yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Osallistumme erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä digitaalisten palveluiden kehitystyöhön. Kannustamme innovatiivisiin ratkaisuihin hyvinvointialueellamme ja luomme verkostoja niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tiimissämme työskentelee tällä hetkellä kuusi henkilöä ja kuulumme Strategia ja yhdyspinnat -tulosalueeseen.

TKI hallinnoi kaikkia hyvinvointialueemme tutkimuslupia. Tutkimushoitaja Susann Brunell käy läpi kaikki saapuneet hakemukset, jotka rekisteröidään ja tarkistetaan, että kaikki liitteet ovat mukana. Ne välitetään asianomaiselle esimiehelle, joka myöntää itse tutkimusluvan. Tarkoituksena on hankkia sähköinen työkalu tutkimuslupien parempaan hallintaan. Nyt on jo saapunut noin 30 hakemusta eri yliopistoista ja muista virastoista. Koko hakuprosessi kestää noin 4–8 viikkoa. Toivomme, että sekä opiskelijat että opettajat ottavat tämän huomioon. Susann toimii myös Auria Biobankin tutkimushoitajana ja Läntisen Syöpäkeskuksen koordinoijana.

Digitaalisia palveluita ja yhteistyötä

Palveluiden digitalisointi on osa toimintaamme. Tom Jussil on tekninen tukihenkilö ja hoitaa Alvar-palvelun teknisen osan. Palvelu tarjoaa kotihoidon henkilökunnalle mahdollisuuden olla yhteydessä asiakkaisiin tablettien ja muiden laitteiden avulla. Toivomme, että tämä palvelumuoto laajenee myös muualle hyvinvointialueellamme. Tom hoitaa myös muita teknisiä tehtäviä.

TKI-yksikköön on integroitunut myös Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Se toimii sosiaalihuollon yhteistyöverkostossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.  Sosiaalihuollon osaamista ja tietoon perustuvuutta tuetaan mm. verkostotyön, kehittämishankkeiden, tiedonvälityksen ja yhteiskehittämisen keinoin.  Lisäksi SoNet BOTNIA koordinoi pohjoismaista kansallista erityistehtävää, joka vahvistaa pohjoismaisia asiantuntijaverkostoja sekä optimoi niistä saatavia vertaiskehittämisen hyötyjä.  Sosiaalihuollon kehittämiskokonaisuudesta vastaa kehittämissuunnittelija Tuula Mulju ja pohjoismaisesta tehtävästä kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama.

Keskussairaalassa sijaitsee lääketieteellinen kirjasto, joka on osa TKI:n toimintaa. Siellä hallinnoidaan eri alojen sähköisiä lehtitilauksia ja tietokantoja ja palvelu kattaa koko hyvinvointialueen. Informaatikko Eva Östervik hallinnoi ja neuvoo näihin liittyvissä asioissa.

Yksikkömme on mukana kehitysprojekteissa yhdessä THL:n, työterveyslaitoksen (TTL) ja ECHAlliancen kanssa. Teemme yhteistyötä monien yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme jo monen vuoden aikana tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päivien parissa.

Tämän hallittavan tiimin esihenkilö on Pia Nyman. Verkostoituminen on osa työtäni ja sen myötä olen mukana eri työryhmissä. Olen terveystieteen tohtori ja saan nyt omistautua tutkimukseen liittyville asioille, jotka ovat sydäntäni lähellä. On mielenkiintoinen haaste olla mukana tässä hyvinvointialueemme suuressa uudelleenjärjestelyssä. Integroitu toiminta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kanssa, jota olemme saaneet kokeilla Pietarsaaressa 10 vuoden ajan, ovat hyviä tukipilareita. Meillä on monia hyviä kokemuksia yhteistyöstä asiakkaidemme hyväksi.

Pia Nyman, Tutkimus, kehitys ja innovaatiot -yksikkö