Siirry sisältöön

Jotta harjoitteluopiskelijat saisivat kotihoidon työskentelyyn tarvittavat taidot, Pohjanmaan hyvinvointialue on kehittänyt opetuskotihoidon toimintamallin. Toimintamallin tavoitteena on, että hoitotyön opiskelijat harjoittelevat kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, työskentelevät ryhmissä ja ottavat enemmän osaa asiakastapaamisissa asiakkaiden kanssa. Tämä puolestaan ​​helpottaa opiskelijoiden siirtymistä kotihoidon työhön.

Toimintamalli koostuu kolmesta osasta:

  • Ammattienvälinen koulutus – Eri ammattiryhmien opiskelijat saavat viikoittaisen opiskelijapalaverin kautta mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään ja oppia toistensa ammatillisista rooleista harjoittelujakson aikana. Keskustelu henkilökunnan kanssa eri ammattiryhmissä edistää ammattienvälistä koulutustasi.
  • Vertaisoppiminen – Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä pareittain toisen opiskelijan kanssa samasta ammattiryhmästä harjoittelujakson aikana oppiakseen toisiltaan. Toisella harjoitteluviikolla kaksi saman ammattiryhmän opiskelijaa muodostavat parin ja ohjaus siirtyy pariohjaukseen. 
  • Opiskelijaohjaus etäyhteydellä – Opiskelijat saavat mahdollisuuden tehdä omia kotikäyntejä, joita opettaja seuraa videoyhteydellä. Virtuaalinen ohjaus tapahtuu OivaHealth -palvelun kautta.

Katso viedolta, miltä harjoittelujakso opetuskotihoidossa näyttää: