Siirry sisältöön
Yleinen

Työkykytiimissä asiakas on aina etusijalla

Me kaikki tarvitsemme omien kykyjemme mukaista työtä, ja yhteiskunta tarvitsee mahdollisimman monen työpanosta. Hyödyntämätön työkyky tulee kaikille kalliiksi. Osana hallituksen työkykyohjelmaa osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakyky, työkyvyn tuen tarpeet sekä helpottaa työhön pääsyä ja työssä pysymistä.

Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa tavoitteena on luoda matalan kynnyksen työkyvyn tuen palvelukokonaisuus ja sujuva toimintamalli työ- ja toimintakyvyn arviointiin osaksi hyvinvointialuetta. Palvelukokonaisuutta kehitämme ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta. 

Asiakas ja ammattilainen kohtaavat

Olemme työkykytiimissä tehneet viime vuoden elokuusta lähtien asiakastyötä ja kokeilleet monialaisen tiimin toimintaa. Asiakkaita on työkykytiimiimme ohjautunut TE-palveluista, aikuissosiaalityöstä, kaupungin työllistämispalveluista, terveydenhuollosta, järjestöistä sekä nettisivujemme kautta. Onpa joku tullut asiakkaaksemme myös suosittelun kautta. Asiakaskunta on ollut hyvin heterogeenista, joten saamme hyvää käytännön tietoa siitä, miten eri työkyvyn tuen palvelut toimivat erilaisten asiakkaiden näkökulmista.

Enemmän huomiota työkyvyn arviointiin

Havaintojemme mukaan meillä on tälläkin hetkellä osatyökykyisiä, joiden työ- ja toimintakyvyn arviointi on ollut riittämätöntä tai sitä ei ole arvioitu lainkaan. Näin ollen he saattavat olla heille väärän palvelun piirissä. Toimintamalliamme on testannut kokemusasiantuntija, joka juuri sai ratkaisun omaan tilanteeseensa ja oli erittäin tyytyväinen, kun asiat lopulta selvisivät. Hänen osaltaan pääsimme tavoiteltuun lopputulokseen monialaisen tiimin yhteistyöllä. Tiimiin kuului asiakasvastaava aikuissosiaalityöstä, TE-palveluiden ja Kelan edustajat sekä työttömien terveydenhoitaja, lääkäri ja allekirjoittanut.

Tiimi on asiakkaan tukena

Työkykytiimin palveluihin kuuluu nykytilanteen kartoitus, neuvonta ja ohjaus sekä monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointi, jonka perusteella asiakkaan kanssa yhdessä asetetaan tavoitteet tulevaisuudelle. Mikäli alkukartoituksen jälkeen toteamme, että asiakas hyötyy työkykytiimin palveluista, asiakkaalle nimetään asiakasvastaava, joka koordinoi ja rakentaa asiakkaan tuen tarpeen mukaisen tiimin. Monialaisen tiimin ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelemme yksilöllisen palvelupolun asiakkaan omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääasiallinen tavoite on yleensä työllistyminen, mutta työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tuloksena voidaan päätyä mm. työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen. Asiakkaan varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen, asiakasosallisuuteen sekä työ- ja toimintakyvyn monialaiseen arviointiin painottuva työ on sekä asiakkaan että työllistämisen asiantuntijoiden kannalta hyödyllistä.  

Minna Strömmer, projektipäällikkö